Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Akce > 2008/2009 > Dějepisná exkurze na lukovský hrad

Slavnostní zakončení šk. roku 2008/2009 Slavnostní předání titulu Ekoškola Zájezd do Vídně E.ON Energy Truck JUNIOR TOUR Integrace dětí Mimina - projekt 8. ročníku Fotbal - školní družina Medvědí piknik Na indiánské stezce Školní výlety Ozdravný pobyt v Chorvatsku Netradiční hodina přírodopisu - koně Eko-olympiáda Ochutnávka hmyzích specialit Posezení s důchodci Kontrola budek Exkurze do Dukovan a Dalešic Beseda s hasiči Puzzle a mozaiky Den Země Škola v přírodě Místa utrpení, smrti a hrdinství Aerobik Ptačí budky Vítání jara - návštěva výstavy Evropský den, aneb cestujeme po Evropě… Taneční 8. tříd Zdravá výživa - Projekt 6. A Medové povídání Na statku - výukový program Burza knih Zachraňme sněhuláky Bazárek dětského oblečení Z pohádky do pohádky Lyžařský výcvikový kurz Večírek SRPŠ Goodbye Superstars Sběr vršků od PET lahví Eskymácké hry na sněhu a ledu Plavání 2. a 3. tříd Malí stopaři ze 2. A Zimní radovánky prvňáčků Městská policie - 3. A 2. B pomáhá zvířátkům Vánoční CD - MP3 Vánoční besídky Vánoce očima 8. A Návštěva městské policie Slavnostní úprava stolů Vánoční kouzlení ve školní družině Vánoční výzdoba Vánoční koncert cimbálové muziky Réva Keramická pec Vánoční jarmark Cukráři z 9. A Mikuláš Dějepisný výlet do Brna Koncert absolventů lidové školy umění Máme miminko Návštěva biofarmy u Březíků 4. B na Lešné Lampiónový průvod Landart - 8. B Královská moudrost Znaková řeč I bioodpad má své místo Turnaj v přehazované Nocování ve škole - 4. třídy Brno - hvězdárna a muzeum Praha Týden zdraví Můj kamarád pes - výchovný projekt Dějepisná exkurze na lukovský hrad

Dějepisná exkurze na lukovský hrad

22. září 2008 bylo vyhlášeno jako Den bez aut. Proto jsme se rozhodli, že i my, žáci 6.A, 6.B a 7.A, podpoříme tuto akci pěší túrou. Spojili jsme příjemné s užitečným a za cíl naší cesty jsme zvolili lukovský hrad, v jehož rozvalinách se během uplynulých prázdnin našlo větší množství významných archeologických nálezů. A protože archeologii a historické prameny vůbec jsme právě probrali v dějepise, chtěli jsme tyto cenné artefakty vidět na vlastní oči.

Cestu jsme zvládli hravě. Na hradě nás už netrpělivě očekával kastelán hradu, pan Juříček. Provedl nás po celém areálu a povyprávěl nám mnoho zajímavostí z historie této naší cenné památky.

Abychom po tak namáhavé cestě nahoru nepadli hladem, nesli jsme si s sebou nejen špekáčky na opékání, ale někteří silní borci i suché dřevo na oheň. Cesta zpět až do Štípy nám také rychle uběhla. Prožili jsme zajímavé dopoledne.

P. Matějíčková
 

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál