Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Akce > 2008/2009 > Mimina - projekt 8. ročníku

Slavnostní zakončení šk. roku 2008/2009 Slavnostní předání titulu Ekoškola Zájezd do Vídně E.ON Energy Truck JUNIOR TOUR Integrace dětí Mimina - projekt 8. ročníku Fotbal - školní družina Medvědí piknik Na indiánské stezce Školní výlety Ozdravný pobyt v Chorvatsku Netradiční hodina přírodopisu - koně Eko-olympiáda Ochutnávka hmyzích specialit Posezení s důchodci Kontrola budek Exkurze do Dukovan a Dalešic Beseda s hasiči Puzzle a mozaiky Den Země Škola v přírodě Místa utrpení, smrti a hrdinství Aerobik Ptačí budky Vítání jara - návštěva výstavy Evropský den, aneb cestujeme po Evropě… Taneční 8. tříd Zdravá výživa - Projekt 6. A Medové povídání Na statku - výukový program Burza knih Zachraňme sněhuláky Bazárek dětského oblečení Z pohádky do pohádky Lyžařský výcvikový kurz Večírek SRPŠ Goodbye Superstars Sběr vršků od PET lahví Eskymácké hry na sněhu a ledu Plavání 2. a 3. tříd Malí stopaři ze 2. A Zimní radovánky prvňáčků Městská policie - 3. A 2. B pomáhá zvířátkům Vánoční CD - MP3 Vánoční besídky Vánoce očima 8. A Návštěva městské policie Slavnostní úprava stolů Vánoční kouzlení ve školní družině Vánoční výzdoba Vánoční koncert cimbálové muziky Réva Keramická pec Vánoční jarmark Cukráři z 9. A Mikuláš Dějepisný výlet do Brna Koncert absolventů lidové školy umění Máme miminko Návštěva biofarmy u Březíků 4. B na Lešné Lampiónový průvod Landart - 8. B Královská moudrost Znaková řeč I bioodpad má své místo Turnaj v přehazované Nocování ve škole - 4. třídy Brno - hvězdárna a muzeum Praha Týden zdraví Můj kamarád pes - výchovný projekt Dějepisná exkurze na lukovský hrad

Mimina - projekt 8. ročníku

S celou naší třídou jsme v týdnu od 25. do 29. 5. 2009 měli zadán projekt MIMINKA. Projekt se zakládal na tom, že jsme utvořili dvojice (nejlépe kluk a holka) a společně se starali o miminko. I když to byla jen panenka, chovali jsme se k ní jako k živé. Každý den jsme děti nosili do školy, oblékali je, krmili na obědě a dělali vše, co se s opravdovým dítětem dělá. V jednotlivých předmětech si pro nás učitelé připravili speciální „miminkovský“ program. Účelem projektu bylo připravit nás na budoucí rodičovství a vyzkoušet nás, jestli ve výchově obstojíme. Při projektu jsme se všichni společně pobavili a zároveň jsme se přiučili věci, které v dospělosti můžeme použít. S radostí na tento týden budeme všichni vzpomínat, až budeme vychovávat naše vlastní děti.

Třída 8. B

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál