Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Akce > 2008/2009 > Nocování ve škole - 4. třídy

Slavnostní zakončení šk. roku 2008/2009 Slavnostní předání titulu Ekoškola Zájezd do Vídně E.ON Energy Truck JUNIOR TOUR Integrace dětí Mimina - projekt 8. ročníku Fotbal - školní družina Medvědí piknik Na indiánské stezce Školní výlety Ozdravný pobyt v Chorvatsku Netradiční hodina přírodopisu - koně Eko-olympiáda Ochutnávka hmyzích specialit Posezení s důchodci Kontrola budek Exkurze do Dukovan a Dalešic Beseda s hasiči Puzzle a mozaiky Den Země Škola v přírodě Místa utrpení, smrti a hrdinství Aerobik Ptačí budky Vítání jara - návštěva výstavy Evropský den, aneb cestujeme po Evropě… Taneční 8. tříd Zdravá výživa - Projekt 6. A Medové povídání Na statku - výukový program Burza knih Zachraňme sněhuláky Bazárek dětského oblečení Z pohádky do pohádky Lyžařský výcvikový kurz Večírek SRPŠ Goodbye Superstars Sběr vršků od PET lahví Eskymácké hry na sněhu a ledu Plavání 2. a 3. tříd Malí stopaři ze 2. A Zimní radovánky prvňáčků Městská policie - 3. A 2. B pomáhá zvířátkům Vánoční CD - MP3 Vánoční besídky Vánoce očima 8. A Návštěva městské policie Slavnostní úprava stolů Vánoční kouzlení ve školní družině Vánoční výzdoba Vánoční koncert cimbálové muziky Réva Keramická pec Vánoční jarmark Cukráři z 9. A Mikuláš Dějepisný výlet do Brna Koncert absolventů lidové školy umění Máme miminko Návštěva biofarmy u Březíků 4. B na Lešné Lampiónový průvod Landart - 8. B Královská moudrost Znaková řeč I bioodpad má své místo Turnaj v přehazované Nocování ve škole - 4. třídy Brno - hvězdárna a muzeum Praha Týden zdraví Můj kamarád pes - výchovný projekt Dějepisná exkurze na lukovský hrad

Nocování ve škole - 4. třídy

Sešli jsme se ve středu 9. září 2008 v 17:00 hodin před školou. Dali jsme si věci do třídy, a šli jsme do starého kostelíka. Tam jsme si prohlédli náhrobní kameny. Pak jsme šli nového kostela. Pan farář nám povídal o tom, jak se kostel postavil a jak jsou staré malby v kostele. Potom nám pan farář ukázal sklep. Pak jsme si sedli do lavic a zhasli nám. Se svíčkou jsme chodili po skupinách a pan farář nám ukazoval kosti šlechticů. Protože už jsme měli hlad, tak jsme si šli opéct špekáčky. Za tmy jsme šli do školy, a paní učitelka nám četla pověst „O zakopaném pokladu“. Pak jsme šli noční procházku školou po svíčkách. A jelikož už jsme byli hodně unavení a bylo moc hodin, tak jsme šli spát. Ráno v 6:00 hodin jsme vstali. V 7:30 jsme šli na snídani a jak jsme přišli ze snídaně, tak jsme šli na hřbitov.

Lukáš Chalabala, 4. třída

Poděkování patří paním učitelkám Aleně Romanové, Anně Jandáskové a Markétě Mlčochové. Panu faráři Františkovi Sedláčkovi děkujeme za průvodcovství.

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál