Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Akce > 2010/2011 > Zájezd do Vídně

Akce 2010/2011

Slavnostní zakončení školního roku 2010/2011 Chorvatsko Malování ve Štípském šenku Zájezd do Vídně Plavecký výcvik - 2. B Zábavné dopoledne pro budoucí prvňáčky Rubikon - Praha Exkurze do Chropyně Živé vysílání - Český rozhlas Brno Mimina - projekt 8. ročníku Návštěva soudu Výtvarný workshop - FilmFest Zlín Návštěva útulku Zachraňte lidoopy - ZOO Zlín Kloboukový bál - školní družina Návštěva kostela Marbo - koncert Ohrožená zvířata - Školní družina Eko-olympiáda Taneční - 8. ročník Škola v přírodě Rubikon - krajské kolo Práce keramického kroužku Školní výlety Beseda s důchodci Návštěva Intervenčního centra Pečení cheese cake Hvozdenský měšec - 1. a 2. třídy Den Země Vycházka do jarní přírody - 2. A Dílnička s vajíčky Exkurze ekotýmu do Hostětína 1. A sbírá odpadky Beseda Kura kura Přednáška pro děvčata Co dovedou dechové nástroje Exkurze do Dukovan a Dalešic Vítězství v Rubikonu - Oblastní kolo Nejlepší podnikatelský záměr Zájezd do Vídně Žlutozelený den 3. B Návštěva Městské policie Zlín - 1. A Masopust v 1. C Deutschstunde in der Küche Plavecký výcvik - 2. A, 3. A, 3. B Návštěva Městské policie Zlín - 3. A Pekař přece peče! Lyžařský výcvikový kurz Horolezecká expedice - družina Rubikon - školní kolo Ekoškola - 3. předání titulu Beseda o knihách - 1. třídy Vycházka 1. B a 1. C ke krmelci Bobování 1. A, 1. B II. Farmářský trh Vycházka do lesa - 1. A Vánoční koncert Vánoční besídky Příprava slavnostních stolů Vánoční posezení u svíček - školní družina Vánoční jarmark Vánoční besídka Vánoční zpívání Vánoční pečení Vánoční andělská výzdoba školy Zimní radovánky - 1. A Koláže - školní družina Mikuláš Výstava vánočních stromků - 5. A Co teď čteme - beseda ve 3. A Čtení s porozuměním Sraz po dvaceti letech Máme miminko Beseda s hasiči - 2. třídy Slavnost slabikáře Regionální potraviny Vlastní elektromotory Exkurze do Biofarmy Lampiónový průvod Výstava vyřezávaných dýní Expedice Dobrotice I. Farmářský trh Planeta Neznámo Sportovní dopoledne v Galaxii - 7. B Výlet do Hvozdné - 6. třídy Dopravní hřiště - 4. třídy Vycházka do přírody - 2. třídy První měsíc prvňáků Hodina angličtiny a pečení muffinů Seminář dobré praxe Ekoškol Dort přátelství Přijela k nám pouť!

Zájezd do Vídně

Informace k odjezdu do Vídně 2011

Sraz před školou je ve 4.30 hod. Příjezd je plánován do 21.00 hod. ke škole.
Vezměte si oblečení podle počasí, pohodlné boty, deštník, kapesné (kdo potřebuje, vezme si léky proti nevolnosti v autobuse). Nezapomeňte přibalit jídlo a pití na celý den. S sebou nezapomeňte vzít také platný pas!

E. Chmelová

Informace k placení

Zájezd do Vídně je naplněn, na několik nadpočetně přihlášených účastníků zbyla místa náhradníků. Do konce května vybíráme částku 460 Kč, kterou můžete nosit společně s cestovním pasem (k opsání čísla a ke kontrole platnosti) p. uč. Chmelové. Další pokyny k zájezdu obdrží děti až před odjezdem od CK.

Eva Chmelová

Datum, program, cena...

28. 6. 2011 se v případě dostatečného počtu zájemců uskuteční ve spolupráci s CK Karamela zájezd do hlavního města Rakouska – Vídně.

Program zájezdu je následující: okružní jízda městem, pěší procházka historickou částí města s výkladem průvodce, prohlídka budovy Parlamentu, Hofburgu – císařského sídla habsburských panovníků, dále dómu sv. Štěpána a návštěva barokního parku u zámku Schönbrunn. Na závěr pobyt v zábavném parku Prater.

Cena zájezdu je 460 Kč a zahrnuje dopravu, průvodce, pojištění léčebných výloh a úrazové pojištění.

Zájemci, kteří by chtěli s námi do Vídně cestovat, si mohou vyzvednout přihlášku u paní učitelky Chmelové. Je třeba počítat s tím, že každý musí mít platný cestovní pas. Termín pro odevzdání přihlášek je do 31. 3. 2011. Platba zájezdu bude probíhat do 31. 5. 2011.

Eva Chmelová

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál