Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Akce > 2010/2011 > Školní výlety

Akce 2010/2011

Slavnostní zakončení školního roku 2010/2011 Chorvatsko Malování ve Štípském šenku Zájezd do Vídně Plavecký výcvik - 2. B Zábavné dopoledne pro budoucí prvňáčky Rubikon - Praha Exkurze do Chropyně Živé vysílání - Český rozhlas Brno Mimina - projekt 8. ročníku Návštěva soudu Výtvarný workshop - FilmFest Zlín Návštěva útulku Zachraňte lidoopy - ZOO Zlín Kloboukový bál - školní družina Návštěva kostela Marbo - koncert Ohrožená zvířata - Školní družina Eko-olympiáda Taneční - 8. ročník Škola v přírodě Rubikon - krajské kolo Práce keramického kroužku Školní výlety Beseda s důchodci Návštěva Intervenčního centra Pečení cheese cake Hvozdenský měšec - 1. a 2. třídy Den Země Vycházka do jarní přírody - 2. A Dílnička s vajíčky Exkurze ekotýmu do Hostětína 1. A sbírá odpadky Beseda Kura kura Přednáška pro děvčata Co dovedou dechové nástroje Exkurze do Dukovan a Dalešic Vítězství v Rubikonu - Oblastní kolo Nejlepší podnikatelský záměr Zájezd do Vídně Žlutozelený den 3. B Návštěva Městské policie Zlín - 1. A Masopust v 1. C Deutschstunde in der Küche Plavecký výcvik - 2. A, 3. A, 3. B Návštěva Městské policie Zlín - 3. A Pekař přece peče! Lyžařský výcvikový kurz Horolezecká expedice - družina Rubikon - školní kolo Ekoškola - 3. předání titulu Beseda o knihách - 1. třídy Vycházka 1. B a 1. C ke krmelci Bobování 1. A, 1. B II. Farmářský trh Vycházka do lesa - 1. A Vánoční koncert Vánoční besídky Příprava slavnostních stolů Vánoční posezení u svíček - školní družina Vánoční jarmark Vánoční besídka Vánoční zpívání Vánoční pečení Vánoční andělská výzdoba školy Zimní radovánky - 1. A Koláže - školní družina Mikuláš Výstava vánočních stromků - 5. A Co teď čteme - beseda ve 3. A Čtení s porozuměním Sraz po dvaceti letech Máme miminko Beseda s hasiči - 2. třídy Slavnost slabikáře Regionální potraviny Vlastní elektromotory Exkurze do Biofarmy Lampiónový průvod Výstava vyřezávaných dýní Expedice Dobrotice I. Farmářský trh Planeta Neznámo Sportovní dopoledne v Galaxii - 7. B Výlet do Hvozdné - 6. třídy Dopravní hřiště - 4. třídy Vycházka do přírody - 2. třídy První měsíc prvňáků Hodina angličtiny a pečení muffinů Seminář dobré praxe Ekoškol Dort přátelství Přijela k nám pouť!

Školní výlety

8. ročník - Luhačovice

Dne 21. června 2011 se uskutečnil náš třídní výlet do Luhačovic. Ráno jsme nemuseli chodit ani do školy, ale v 8.45 jsme se všichni měli sejít na zastávce MHD u Svitu. Autobusy do Luhačovic vyjížděly ze zlínských autobusových nádraží (ČSAD a HOUSA CAR) kolem 9. hodiny. „Áčko“ jelo autobusem ČSAD a „béčko“ nasedlo do autobusu HOUSA CAR. Cesta do lázní trvala přibližně 45 minut. Jakmile jsme dorazili na místo, vyrazili jsme k prvnímu pramenu – Josefce. Každý z nás si měl připravit referát buď o pramenech, nebo o dalších luhačovických zajímavostech. Cestou ke kolonádě jsme se malinko zdrželi u obchůdků, protože většina z nás si chtěla nakoupit lázeňské oplatky. Poté jsme přišli ke kolonádě. Naší další zastávkou byl pramen – Vincentka. Někteří ochutnali, ale potom jsme je se smíchem na tváři pozorovali, jak dělají „ksichty“. Poté jsme přišli ke galerii, kde byly vystaveny různé obrazy od různých autorů. S údivem jsme si je prohlíželi. Pak jsme zamířili k pramenu doktora Šťastného a potom k Ottovce. Už jsme měli velký hlad, a tak nám daly paní učitelky rozchod. Mohli jsme se rozprchnout do obchůdků, restaurací nebo „poobědvat“ to, co nám doma přichystali. Museli jsme se posilnit, protože pak jsme měli naplánovanou trasu k přehradě. To byla trošičku delší cesta než chodit kolem pramenů, ale úspěšně jsme ji zdolali. Jakmile jsme přišli k přehradě, od našich spolužaček a spolužáků jsme se dozvěděli něco nového – nějaké zajímavosti, které si pro nás připravili. Přehrada byla vypuštěná, takže jsme se mohli dívat jen na bahno popřípadě na nějaké louže. Opět jsme dostali rozchod, ale už ne tak velký, asi jen 30 minut. Někteří si poseděli na lavičkách kolem přehrady, jiní se rozutekli jinam. Po třicetiminutovém rozchodu nám paní učitelky sdělily, že kolem třetí hodiny vyrážíme zpět domů. Trasu z přehrady zpět ke kolonádě jsme mohli jít svým tempem, protože nám to paní učitelky dovolily. Když jsme přišli zpět ke galerii, kde byl další sraz, vyrazili jsme na nádraží. Pomalinku začínalo pršet. Celý den svítilo sluníčko, ale to by nebyl pořádný výlet, kdyby se nám to počasí nějak nezpestřilo. Nicméně jsme se museli naskládat do jednoho autobusu, pan řidič nebyl sice moc nadšený, ale musel to skousnout. Na zpáteční cestu pršelo asi nejvíce. Po 45 minutách únavné cesty jsme se dostali do Zlína. Tam už jsme se mohli rozejít, kam jsme chtěli. Celý výlet se nám moc líbil, byli jsme vlastně vůbec rádi, že nás paní učitelky někam vzaly.

Děkujeme!

Blanka Adamová 8. B

Foto: Oldřich Frydrych

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál