Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Akce > 2013/2014 > Vánoční jarmark

Akce 2013/2014

Slavnostní zakončení školního roku 2013/2014 Závod hlídek Návštěva dětí z MŠ Keramický kroužek Mimina - projekt 8. ročníku Ozdravný pobyt v Chorvatsku Školní výlety Pátek 13. - SDH Štípa Plavecký výcvik 2. ročníku Projektový den v zoo Zlín Škola v přírodě Koncert skupiny Marbo Památka zakladatelů kostela ve Štípě - vystoupení našich žáků Motorky a motorkáři ve školní družině! Exkurze do SPŠ Zlín - 9. třídy Prohlídka výstavy ve štípském kostele Záchranářka pro páťáky Beseda s důchodci Duben ve 3. oddělení ŠD Pálení čarodějnic Čarodějné třídy Den Salvatora - 1. A a 2. A Taneční 8. ročníku Návštěva botanika - 7. třídy Přednáška přírodovědce - 5. třídy Den Země Den otevřených dveří 1. turnaj ve vybíjené mezi 3. A a 3. B Medové povídání - 1. třídy Dobrodružství v Africe - školní družina Březen ve 3. oddělení ŠD Litter less Na kole dětem Lyžařský výcvikový kurs - 7. třídy Únor ve III. oddělení školní družiny Karneval Nový ekokodex Poklady starého Egypta - 6. A Horolezecká expedice Gerlach 2014 - školní družina Plavecký výcvik 3. A, 3. B Večírek SRPŠ Sportovní dopoledne - 7. B Pololetní vysvědčení Policie ČR - přednáška Memento Domácí mazlíčci Pyžamový bál - školní družina (Po)vánoční čas ve III. oddělení ŠD Hledání perníkové chaloupky - školní družina Voda, základ života - 4. třídy Vánoce ve školní družině Vánoční besídky Besídka v Baťově vile Sváteční stoly - 7. třídy Akce ve 3. oddělení školní družiny Vánoce pro zvířátka Městská policie Zlín - 6. A Vánoční jarmark Mikuláš Krajská konference EVVO Městská policie Zlín - 6. B Hudba a zpěvy ve školní družině Návštěva planetária - 5. třídy Slavnost Slabikáře Návštěva ze sdružení Tereza Návštěva 2. B v knihovně Beseda s hasiči - 2. třídy Žížala Jůlie - 1. A Tvoření z recyklovatelných odpadů - 4. C Návštěva knihovny - 2. A Kabinet létajících úžasností Světový den Ekoškol, naše akce - proč nezkusit? Hasík - 7. ročník Český červený kříž - 9. ročník Školní družina - II. oddělení Lampiónový průvod Dopravní výchova 4. ročníků Spaní ve škole Dýňový řezbář Pojďme si udělat zdravou svačinu! - školní družina Draci a 2. B Naše posvícení Barevné dny a hledání piškotového pokladu ve školní družině Milá návštěva - Profesor Petr Piťha Prvňáčci

Vánoční jarmark

12. prosince 2013

Dobroty z jarmarku

Stáhněte si recepty na dobroty nabízené na vánočním jarmarku.

Poděkování

Ve čtvrtek 12. prosince proběhl na naší škole už po jedenácté vánoční jarmark. Za to, že se jarmark vydařil, patří velké poděkování všem, kteří se na jeho přípravě a průběhu podíleli. V prvé řadě bychom chtěli poděkovat všem maminkám, babičkám a ostatním šikovným kuchařkám, které nám napekly dobroty, které všem i s punčem moc chutnaly. Za výborný punč patří poděkování našim paním kuchařkám do školní kuchyně a za dobroty poděkování také pro paní učitelky do sborovny.
Za skvělou atmosféru a spoustu krásných výrobků moc děkujeme našim lektorkám v dílničkách – paní Volejníkové, Zábojníkové, Zajíčkové a Klimtové!
Za vytvoření příjemné vánoční atmosféry na jarmarku, kterou dokreslovaly koledy z nového vánočního CD, které jsme společně nahráli, patří poděkování našim deváťákům a všem ostatním žákům, kteří vyráběli, prodávali a pomáhali. Byli jste skvělí!
No a nakonec velké poděkování pro paní učitelky a pro pány učitele, protože bez nich by žádný jarmark nebyl. Oni to všechno vymysleli, připravili, zrealizovali a společně si to ve čtvrtek užili. Díky!

Pavlína Strašilová a Miroslava Sluštíková
 

Fotogalerie

Za fotografie děkujeme Barboře Řeháčkové.

O jarmarku

Tradiční vánoční jarmark s prodejem vánočních ozdob, dekorací, přáníček, dárečků,… se letos v naší škole koná ve čtvrtek 12. prosince 2013 od 15.00 do 17.00 hodin. Prodávat se bude i nové vánoční CD, které v současné době nahráváme.

Součástí jarmarku bude i letos občerstvení – vánoční punč a dobroty nejen ze sborovny a také vánoční dílničky, kde si budete moct vyrobit vánoční ozdoby a dekorace.

Hledáme tvořivé rodiče, kteří by se zapojili do dílniček a šikovné kuchaře nebo kuchařky, kteří by pomohli s dobrotami. Pokud nám budete chtít pomoci s dílničkami nebo upéct nějakou dobrotu, kontaktujte paní učitelky Strašilovou nebo Sluštíkovou, napište, co upečete a pošlete recept. Recepty se objeví také na stránkách naší školy, aby si je mohli upéct i ostatní zájemci.

V dílničkách se můžete těšit na paní Volejníkovou, která vás naučí jednoduchou suchou vazbu, na paní Zábojníkovou, se kterou budete plést z papíru, na paní Klimtovou, která vás seznámí s enkaustikou a powertexem, na paní Zajíčkovou, se kterou si můžete ušít jednoduchou látkovou kytičku, na naše žáky, kteří vás naučí vyrábět úžasné náušnice z PET lahví a děvčata z kroužku ručních prací, které vás naučí vyrábět vánoční látkové dekorace.

Ve všech třídách už pilně vyrábíme, šijeme, lepíme, modelujeme a těšíme se na vás ve čtvrtek 12. prosince v 15.00 hodin!

Pavlína Strašilová

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál