Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Akce > 2013/2014 > Pálení čarodějnic

Akce 2013/2014

Slavnostní zakončení školního roku 2013/2014 Závod hlídek Návštěva dětí z MŠ Keramický kroužek Mimina - projekt 8. ročníku Ozdravný pobyt v Chorvatsku Školní výlety Pátek 13. - SDH Štípa Plavecký výcvik 2. ročníku Projektový den v zoo Zlín Škola v přírodě Koncert skupiny Marbo Památka zakladatelů kostela ve Štípě - vystoupení našich žáků Motorky a motorkáři ve školní družině! Exkurze do SPŠ Zlín - 9. třídy Prohlídka výstavy ve štípském kostele Záchranářka pro páťáky Beseda s důchodci Duben ve 3. oddělení ŠD Pálení čarodějnic Čarodějné třídy Den Salvatora - 1. A a 2. A Taneční 8. ročníku Návštěva botanika - 7. třídy Přednáška přírodovědce - 5. třídy Den Země Den otevřených dveří 1. turnaj ve vybíjené mezi 3. A a 3. B Medové povídání - 1. třídy Dobrodružství v Africe - školní družina Březen ve 3. oddělení ŠD Litter less Na kole dětem Lyžařský výcvikový kurs - 7. třídy Únor ve III. oddělení školní družiny Karneval Nový ekokodex Poklady starého Egypta - 6. A Horolezecká expedice Gerlach 2014 - školní družina Plavecký výcvik 3. A, 3. B Večírek SRPŠ Sportovní dopoledne - 7. B Pololetní vysvědčení Policie ČR - přednáška Memento Domácí mazlíčci Pyžamový bál - školní družina (Po)vánoční čas ve III. oddělení ŠD Hledání perníkové chaloupky - školní družina Voda, základ života - 4. třídy Vánoce ve školní družině Vánoční besídky Besídka v Baťově vile Sváteční stoly - 7. třídy Akce ve 3. oddělení školní družiny Vánoce pro zvířátka Městská policie Zlín - 6. A Vánoční jarmark Mikuláš Krajská konference EVVO Městská policie Zlín - 6. B Hudba a zpěvy ve školní družině Návštěva planetária - 5. třídy Slavnost Slabikáře Návštěva ze sdružení Tereza Návštěva 2. B v knihovně Beseda s hasiči - 2. třídy Žížala Jůlie - 1. A Tvoření z recyklovatelných odpadů - 4. C Návštěva knihovny - 2. A Kabinet létajících úžasností Světový den Ekoškol, naše akce - proč nezkusit? Hasík - 7. ročník Český červený kříž - 9. ročník Školní družina - II. oddělení Lampiónový průvod Dopravní výchova 4. ročníků Spaní ve škole Dýňový řezbář Pojďme si udělat zdravou svačinu! - školní družina Draci a 2. B Naše posvícení Barevné dny a hledání piškotového pokladu ve školní družině Milá návštěva - Profesor Petr Piťha Prvňáčci

Pálení čarodějnic

Ve středu 30. dubna 2014 proběhl 1. ročník pálení čarodějnic v areálu ZŠ ve Štípě. Bohatý program a pestrá nabídka doprovodných her přilákaly kolem tisíce návštěvníků. Čarodějné převleky nezdobily jen pedagogický sbor školy, ale také spoustu maminek a především téměř všechny děti, které na akci přišly. Pořadatelský tým, který vycházel z pedagogického sboru školy pod vedením pana ředitele, paní učitelky Bělínové a Sluštíkové, byl doplněn o zástupce dobrovolných hasičů ze Štípy, dobrovolných hasičů z Kostelce a Českého svazu žen ve Štípě, zvládl svůj úkol na jedničku. Počasí se vydařilo. Návštěvníci využili možnost občerstvení, zhlédli bohatý program, děti se zapojily do množství soutěží a her. Myslíme si, že všichni odcházeli spokojení, a proto z této akce rádi utvoříme každoroční tradici.

Lubomír Klátil

Články v tisku

Foto

Video

Plakát a informace

  • 30. dubna 2014, začátek v 17.00 hod v areálu školního hřiště a zahrady ZŠ Zlín-Štípa.
  • Průvod z Kostelce od radnice v 16.20, z Mariánského náměstí v 16.50 hod.
  • Občerstvení: guláš, grilované klobásy a pstruzi, cukrovinky, pivo, limo, káva
    Program: soutěže, hry, hudba, tanec, dílničky, ukázky hasičů, módní přehlídka, vystoupení ochotníků z Hvozdné, praktické ukázky 1. pomoci, ohňová šou atd.
  • Moderuje pan Ivo Mitáček.
  • Organizátoři: ZŠ Zlín, Nová cesta 268; SDH Štípa. SDH Kostelec; Svaz žen Štípa.
  • Prosíme rodiče, kteří by chtěli pomoci při organizaci této akce (hlídky na stanovištích a dílničky), aby se přihlásili na těchto adresách: belinova@zsstipa.cz nebo slustikova@zsstipa.cz.

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál