Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Akce > 2016/2017

Akce 2016/2017

Slavnostní zakončení školního roku 2016/2017 Závod hlídek Školní družina 2016/2017 ŠD Šikulové ŠD Domeček – II. pololetí Chorvatsko Bruslení – 2. třídy Povídání o včelách Mimina – projekt 8. tříd Pohádkový dětský den ve ŠD Druháci pro MŠ Den dětí Přátelský zápas ve fotbale – ŠD Zájezd do Vídně Zima v ŠD – bobování, sáňkování a sněžné radování :-) Expedice "Arapaima velká" – ŠD 2. oddělení Eko-olympiáda Sportovní turnaj ve vybíjené a přehazované – ŠD Exkurze do Krakova, Osvětimi a Březinky Školní výlety Den otevřených dveří Cesta kolem světa – výchovný koncert Škola v přírodě Exkurze do Moravského krasu Food Day Čarodějnické odpoledne v ŠD Čarodějné dopoledne Přednáška s Jakubem Vágnerem Velikonoční zdobení – 2. B Zápis do 1. ročníku Indiánská stezka přátelství – ŠD Lávová lampa Dopravní výchova – 4. ročník Taneční Zdravé nožky – 3. B Volba povolání – 8. třídy Štípa za 2. světové války Zvířátkový karneval – ŠD Lyžařský výcvikový kurz Tajný život města Plavání – 2. a 3. třídy Večírek SRPŠ Karneval – 1. a 2. třídy Závod horské služby – ŠD Vánoční besídky Vánoční pošta Předvánoční nálada v I. odd. ŠD Vánoční vaření chlapců – VII. A Posezení u stromečku – ŠD 2. oddělení Košt cukroví – školní družina Třída jako tým – VI. A Přinášíme teplo a radost útuláčkům – poděkování Perníková chaloupka – 1. C Vánoční jarmark Mikulášský fotokoutek ve ŠD Mikuláš Antropos – 6. A a 9. A Příprava na Vánoční jarmark – školní družina Ladovské Vánoce – prvňáci v knihovně Návštěva Filharmonie BM a galerie Návštěva galerie – 1. třídy Pracovní činnosti – vaření Pasování prvňáčků Poklad v lese – školní družina Drumbeny Hasík – 2. a 6. třídy Podzim ve školní družině Strašidelná stezka odvahy – ŠD Dýňohraní Krajský parlament dětí a mládeže Den stromů Týden zdraví Kejklířské divadlo 72 hodin Faraónův had Knihovna – 3. B Den řemesel – 9. třídy Rio 2016 ve školní družině Naše první výtvory – 1. A Evropský den sběru baterií

Vánoční jarmark

Vánoční jarmark – poděkování

Ve čtvrtek 8. prosince proběhl na naší škole už po čtrnácté vánoční jarmark. Letošní jarmark byl pro nás důležitý a jiný, protože všechny vybrané peníze jsme se rozhodli věnovat nemocné Klárce ze sedmé třídy. Nesmírně si vážíme vás všech, kteří jste se rozhodli na jarmark přijít a podpořit nás. Celková částka je 58 000,– Kč, jsou to peníze za prodej výrobků, CD, peníze od všech lektorek z dílniček, z prodeje punče a dobrot a také dobrovolný příspěvek pro Klárku. Peníze budou předány rodičům Klárky a jsou určeny na výdaje spojené s její léčbou. Moc se na ni těšíme a zároveň jí přejeme, aby se brzy mezi nás vrátila.
Za to, že se jarmark vydařil, patří velké poděkování všem, kteří se na jeho přípravě a průběhu podíleli. V prvé řadě bychom chtěli poděkovat všem maminkám, babičkám a ostatním šikovným kuchařkám, které nám napekly dobroty, které všem i s punčem moc chutnaly. Za punč patří poděkování paní učitelce Minaříkové a Romanové, za dobroty poděkování také pro paní učitelky do sborovny a pro paní kuchařky do školní kuchyně..
Za skvělou atmosféru a spoustu krásných výrobků moc děkujeme našim lektorkám v dílničkách – paní Zábojníkové, Dlabajové, Puype, Divílkové, Mlýnkové a Zábojníkové. A za zaslané výrobky na prodej všem – žákům i rodičům.
Za vytvoření příjemné vánoční atmosféry na jarmarku patří poděkování našim deváťákům, osmákům a šesťákům a všem ostatním žákům, kteří vyráběli, prodávali a pomáhali. Byli jste skvělí!
No a nakonec velké poděkování pro paní učitelky a pro pány učitele, protože bez nich by žádný jarmark nebyl. Oni to všechno vymysleli, připravili, zrealizovali a společně si to ve čtvrtek užili. Díky!

Mgr. Pavlína Strašilová a Mgr. Miroslava Sluštíková

Další fotografie – Jan Barčák – děkujeme

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál