Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Akce > 2016/2017

Akce 2016/2017

Slavnostní zakončení školního roku 2016/2017 Závod hlídek Školní družina 2016/2017 ŠD Šikulové ŠD Domeček – II. pololetí Chorvatsko Bruslení – 2. třídy Povídání o včelách Mimina – projekt 8. tříd Pohádkový dětský den ve ŠD Druháci pro MŠ Den dětí Přátelský zápas ve fotbale – ŠD Zájezd do Vídně Zima v ŠD – bobování, sáňkování a sněžné radování :-) Expedice "Arapaima velká" – ŠD 2. oddělení Eko-olympiáda Sportovní turnaj ve vybíjené a přehazované – ŠD Exkurze do Krakova, Osvětimi a Březinky Školní výlety Den otevřených dveří Cesta kolem světa – výchovný koncert Škola v přírodě Exkurze do Moravského krasu Food Day Čarodějnické odpoledne v ŠD Čarodějné dopoledne Přednáška s Jakubem Vágnerem Velikonoční zdobení – 2. B Zápis do 1. ročníku Indiánská stezka přátelství – ŠD Lávová lampa Dopravní výchova – 4. ročník Taneční Zdravé nožky – 3. B Volba povolání – 8. třídy Štípa za 2. světové války Zvířátkový karneval – ŠD Lyžařský výcvikový kurz Tajný život města Plavání – 2. a 3. třídy Večírek SRPŠ Karneval – 1. a 2. třídy Závod horské služby – ŠD Vánoční besídky Vánoční pošta Předvánoční nálada v I. odd. ŠD Vánoční vaření chlapců – VII. A Posezení u stromečku – ŠD 2. oddělení Košt cukroví – školní družina Třída jako tým – VI. A Přinášíme teplo a radost útuláčkům – poděkování Perníková chaloupka – 1. C Vánoční jarmark Mikulášský fotokoutek ve ŠD Mikuláš Antropos – 6. A a 9. A Příprava na Vánoční jarmark – školní družina Ladovské Vánoce – prvňáci v knihovně Návštěva Filharmonie BM a galerie Návštěva galerie – 1. třídy Pracovní činnosti – vaření Pasování prvňáčků Poklad v lese – školní družina Drumbeny Hasík – 2. a 6. třídy Podzim ve školní družině Strašidelná stezka odvahy – ŠD Dýňohraní Krajský parlament dětí a mládeže Den stromů Týden zdraví Kejklířské divadlo 72 hodin Faraónův had Knihovna – 3. B Den řemesel – 9. třídy Rio 2016 ve školní družině Naše první výtvory – 1. A Evropský den sběru baterií

Tajný život města – projekt roku 2017

Aktualizováno 30.11.2017

Již druhým rokem je naše škola zapojena do projektu Tajný život města. V minulém roce jsme měli velký úkol, pracovali jsme s aplikací Pl@ntNet a nahrávali rostliny v blízkosti naší školy. V závěru roku pak proběhla informační kampaň na náměstí Míru. Děti zde seznamovaly širokou veřejnost s projektem a aplikací.
Letošní rok je zaměřený na tvorbu „hledaček“ (questů). A co to ten quest vlastně je? Jedná se v podstatě o badatelskou cestu za pokladem. Projdete si cestu, během které plníte úkoly a ty Vás dovedou k cíli.

Questing

Cesty za pokladem jsou známé po mnoho generací všude na světě a slouží nejrůznějším cílům. Questing využívá cesty za pokladem k budování vztahů v obci, ke vzdělávání a k rekreaci.
Questing vznikl jako nástroj pro rozvoj místní komunity, pro poznávání místního dědictví a pro rozvoj místně zakotveného učení ve školách. Zároveň přináší poznání a radost.
Questing vyvinula nestátní nezisková organizace Vital Communities ve Vermontu, USA, v roce 1995 a je vlastníkem příslušné obchodní známky. Tvůrci metody jsou David Sobel a Délia Clarck.
V České republice se první hledačky začaly tvořit na seminářích v roce 2012.
Na realizaci projektu „Questing“ v České republice spolupracují Actaea – společnost pro přírodu a krajinu, Nadace Partnerství a LabyrinthPro s.r.o.

O průběhu letošního roku Vás budeme s dětmi průběžně informovat a přidávat fotky do fotogalerie. Vytvořený quest pak nasdílíme na naše webové stránky a můžete si ho pak projít s rodinou nebo s kamarády!

Kampaň 26. 5. 2017

Poslední květnový pátek jsme se s dětmi vydali do Zlína, abychom lidem přiblížili diverzitu rostlin v okolí naší školy. Samozřejmě jsme se pokusili i propagovat aplikaci PlantNet, která nás velmi zaujala.
Podle reakcí dětí se celý den vydařil, lidé byli ochotní nás vyslechnout a za odměnu dostali letáčky a placky, se kterými si děti daly tolik práce.

Příprava kampaně Tajný život města

V rámci projektu jsme se s devátými třídami pokoušeli vymyslet, jakým způsobem oslovit širší veřejnost s naším badáním v přírodě. Rozhodli jsme se, že vyrobíme informační letáky a odznáčky a vyrazíme do ulic Zlína. Pro přípravu materiálu jsme využili eko seminářů. Děti pracovaly velmi poctivě a s nadšením.

Seminář

V pondělí 20. 3. 2017 jsme se s dětmi vydali na seminář Tajný život města. Náplní celého dne byla práce s tablety, ukázka nových aplikací a samozřejmě také výlet do terénu. Pohybovali jsme se v okolí malenovického hradu a děti si mohli aplikaci Pl@ntNet vyzkoušet v praxi. Zjistili, že práce s tabletem není těžká, ale o to víc zábavná. Děkuji všem za účast a o dalších aktivitách v rámci tohoto projektu Vás budeme informovat.

Tým Tajného života města: JAKUB HUNÁK, KATEŘINA SOLAŘOVÁ, JANA ŽŮRKOVÁ, VENDULA ŠTÁKOVÁ (7. A)

O projektu

Zažili jste už někdy ten moment, že jdete přírodou a vůbec netušíte co kolem vás roste? To se vám už nestane! Už žádné nudné listování v knihách s obrázky rostlin, které jste v životě neviděli! Díky projektu Tajný život města poznáte rozmanitost rostlin, které vám rostou pod okny a dosud jste si jejich krásy a jedinečnosti možná nevšimli.

K poznání přírody kolem sebe můžete využít aplikace Pl@ntNet, která spolupracuje s operačními systémy Android a iOS. Podstatou této aplikace je možnost poznat rostliny, které rostou všude kolem Vás. Aplikace je už volně stažitelná, ale fungovat na 100% bude až se celá zaplní obrázky.

Naše škola se do tohoto projektu zapojila také. Myslíme si, že spojení moderní technologie tabletů a poznávání přírody je to nejlepší, co děti mohou ve svém volném čase dělat. Spojíme příjemné s užitečným :-). Cílem celého projektu je, aby děti více chodily do přírody a zamýšlely se nad tím, co se kolem nich vyskytuje a roste.

Naším úkolem je sestavit 4 – členný tým, který bude zkoumat biodiverzitu v okolí naší školy, popřípadě ve Štípě. Tito vybraní jedinci obdrží tablet, pomocí kterého budou fotit rostliny a společně je pak budeme pojmenovávat a zasílat na centrálu. Tyto fotky se posléze budou posílat do Francie, kde je tým odborníků vyhodnotí a možná právě naše fotografie bude ty pravé do aplikace Pl@ntNet.

Podstatou projektu je pojmenovat co největší množství rostlin po celé Evropě. Jakmile se osoba, která bude mít staženou tuto aplikaci (třeba i v mobilu), dostane ven do přírody, může si pomocí ní pojmenovat kteroukoli rostlinu.

Partneři projektu: VEOLIA, TEREZA, ŽIVICA

Více informací: http://www.tajnyzivotmesta.cz

Marcela Pinďáková

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál