Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Akce > 2017/2018

Akce 2017/2018

Slavnostní zakončení školního roku 2017/2018 Chorvatsko ŠD Šikulové – školní rok 2017/2018 Loučení v 5. A Sportovní dopoledne s předškoláky Den řemesel Dětský den školních družin Netradiční výuka dějepisu v devátých třídách – setkání s pamětníkem Mimina Buďme kamarádi Den dětí ve 3. B aneb „Učení naruby“ 10. jubilejní ročník Ekoolympiády Školní výlety Český den proti rakovině Návštěva knihovny – 2. ročník Pálení čarodějnic Čarodějné rejdění – ŠD Zdravotní vycházka – 6. A X. propagační jízda Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – ŠD Food Day – 6. ročník Výuka etikety – 2. a 3. třídy Prohlídka zámku Lešná s výukou etikety – 5. třídy Zima ve ŠD Domeček Etiketa a čarodějné vyučování – 1. třídy Hledám povolání a Dílna animace – 8. B Prohlídka Baťovy vily – 6. A Zima ve 4. oddělení školní družiny Den Země – projektový den Chlumské rybníky – terénní výuková akce 6. B Barevný týden Přednášky ke Dni Země Zima v 5. oddělení ŠD Máme novou čítárnu Svátek knihy – 2. A Noc s Andersenem Taneční – 8. třídy Planetárium Brno Návštěva Městské policie a Knihovny F. Bartoše – 3. A Festival IQ play – 6. A Za bublinami do knihovny – 3. B Návštěva ekoškoly ZŠ Mikoláše Alše Zdobení velikonočních kraslic – 3. B Návštěva MP Zlín – 3. B Kdo si hraje, nezlobí… Ekoseminář 9. A Planeta čtenářů Fandili jsme Čechům na ZOH 2018! – ŠD Valentýnské odpoledne ve školní družině U Dráčka Čtenářský klub Doba kamenná ve 4. A Lyžařský výcvikový kurz Pohádka z budíku Post Bellum – motivační hodina Pyžamová párty – ŠD Netradiční hodina přírodopisu Za pohádkou s Filharmonií Bohuslava Martinů Zdravé zoubky – 1. B Projekty v ekologickém semináři Vánoční večírek ve ŠD – 1. a 4. odd. Vánoční pošta Vánoční besídky Krmení pro ptáčky Podzim v 1. odd. ŠD Třída 3. B besedovala v knihovně Vánoční jarmark Ohlédnutí za podzimem ve 4. oddělení ŠD Podzim v 5. oddělení ŠD Čistička odpadních vod Zlín-Malenovice Mikuláš Vaření v 7. třídách Projekt Krokus Drakiáda – ŠD Divadlo Jája a Pája Přinášíme teplo a radost útuláčkům Pasování prvňáčků Vlastivěda nás baví! Třída jako tým – 8. B Podzimní poznávání – 2. A Animace ve ŠD – 4. oddělení Muzeum a koncert Beatles Hasík v 6. třídách Výstava České korunovační klenoty na dosah Ekologický seminář venku – 9. B Halloweenské učení ve 3. B Preventivní program Hasík – 2. třídy Halloweenské odpoledne – ŠD Dýňohraní Lampiónový průvod a stezka odvahy Týden zdraví Adaptační dopoledne pro 4. a 6. ročníky Den řemesel Den bez odpadů Evropský den recyklace baterií Sbírkový den Světlušek Naši noví prvňáčci ZOO

Noc s Andersenem

V letošním školním roce se naše škola poprvé zapojila do projektu Noc s Andersenem, která probíhá každoročně po celé republice i v zahraničí u příležitosti výročí narození dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena. Hlavním cílem této akce je podpořit dětské čtenářství (více o projektu: http://www.nocsandersenem.cz/o-projektu.html). O tom, jak jsme strávili první pohádkovou noc na naší škole, se dozvíte přímo od dětí, které se akce zúčastnily.

„Sraz před školou byl v sedm hodin. Všechny naše věci jsme si byli odložit do naší nové knihovny a započal program.“
„Začátek naší hry byl v družině. Potmě jsme si posedali na židle, div jsme se nezabili a najednou na nás promluvila osoba… Andersen!!! Ptali jsme se ho na různé otázky, které nám rád zodpověděl. Po zpovědi pana Andersena nám započala hra o vědomostech z pohádek. Na prvním místě byly dvě páťačky: Kristýna Ticháčková a Kristýna Kopalová. Na druhém místě byly opět dvě holky: Saša a Marťa Habrovanské. A na třetím: Lucie Čechová a Adéla Skřivánková.“

„Povečeřeli jsme výborné buchty od šikovných kuchařů a s plnými břichy jsme si šli lehnout. Ráno jsme měli makačku – museli jsme si sbalit. Jakmile jsme si sbalili, dojedli jsme zbytky dobrot a s úsměvem jsme šli domů.“

Že se akce vydařila, je patrné i z fotografií. Na závěr velké poděkování patří všem, kteří pomohli s organizováním akce, tedy nejen pedagogickým pracovníkům, ale i žákům z 9.B, kteří si pro naše čtenáře připravili velmi pěkný program a také rodičům, kteří napekli vynikající buchty a zákusky.

Markéta Mlčochová, Pavla Kolomazníková, Jarmila Vávra Ambrožová

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál