Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Akce > 2017/2018

Akce 2017/2018

Slavnostní zakončení školního roku 2017/2018 Chorvatsko ŠD Šikulové – školní rok 2017/2018 Loučení v 5. A Sportovní dopoledne s předškoláky Den řemesel Dětský den školních družin Netradiční výuka dějepisu v devátých třídách – setkání s pamětníkem Mimina Buďme kamarádi Den dětí ve 3. B aneb „Učení naruby“ 10. jubilejní ročník Ekoolympiády Školní výlety Český den proti rakovině Návštěva knihovny – 2. ročník Pálení čarodějnic Čarodějné rejdění – ŠD Zdravotní vycházka – 6. A X. propagační jízda Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – ŠD Food Day – 6. ročník Výuka etikety – 2. a 3. třídy Prohlídka zámku Lešná s výukou etikety – 5. třídy Zima ve ŠD Domeček Etiketa a čarodějné vyučování – 1. třídy Hledám povolání a Dílna animace – 8. B Prohlídka Baťovy vily – 6. A Zima ve 4. oddělení školní družiny Den Země – projektový den Chlumské rybníky – terénní výuková akce 6. B Barevný týden Přednášky ke Dni Země Zima v 5. oddělení ŠD Máme novou čítárnu Svátek knihy – 2. A Noc s Andersenem Taneční – 8. třídy Planetárium Brno Návštěva Městské policie a Knihovny F. Bartoše – 3. A Festival IQ play – 6. A Za bublinami do knihovny – 3. B Návštěva ekoškoly ZŠ Mikoláše Alše Zdobení velikonočních kraslic – 3. B Návštěva MP Zlín – 3. B Kdo si hraje, nezlobí… Ekoseminář 9. A Planeta čtenářů Fandili jsme Čechům na ZOH 2018! – ŠD Valentýnské odpoledne ve školní družině U Dráčka Čtenářský klub Doba kamenná ve 4. A Lyžařský výcvikový kurz Pohádka z budíku Post Bellum – motivační hodina Pyžamová párty – ŠD Netradiční hodina přírodopisu Za pohádkou s Filharmonií Bohuslava Martinů Zdravé zoubky – 1. B Projekty v ekologickém semináři Vánoční večírek ve ŠD – 1. a 4. odd. Vánoční pošta Vánoční besídky Krmení pro ptáčky Podzim v 1. odd. ŠD Třída 3. B besedovala v knihovně Vánoční jarmark Ohlédnutí za podzimem ve 4. oddělení ŠD Podzim v 5. oddělení ŠD Čistička odpadních vod Zlín-Malenovice Mikuláš Vaření v 7. třídách Projekt Krokus Drakiáda – ŠD Divadlo Jája a Pája Přinášíme teplo a radost útuláčkům Pasování prvňáčků Vlastivěda nás baví! Třída jako tým – 8. B Podzimní poznávání – 2. A Animace ve ŠD – 4. oddělení Muzeum a koncert Beatles Hasík v 6. třídách Výstava České korunovační klenoty na dosah Ekologický seminář venku – 9. B Halloweenské učení ve 3. B Preventivní program Hasík – 2. třídy Halloweenské odpoledne – ŠD Dýňohraní Lampiónový průvod a stezka odvahy Týden zdraví Adaptační dopoledne pro 4. a 6. ročníky Den řemesel Den bez odpadů Evropský den recyklace baterií Sbírkový den Světlušek Naši noví prvňáčci ZOO

Post Bellum

Závěrečná slavnostní prezentace projektu

Ve středu 23. 5. 2018 se vybraní žáci z 9. B zúčastnili závěrečné slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů v hotelu Baltaci Atrium. Naše škola v rámci tohoto půlročního projektu utvořila dvě skupiny, které měly za úkol najít a vyzpovídat pamětníka. Rozhovory byly nahrávány na diktafony a následně zpracovány do formy zvukové reportáže a videa. Obě skupiny se úkolu zhostily s opravdovým zápalem a i přes nejrůznější potíže a překážky podaly skvělé výkony.

Z této soutěže si tak naše škola odnáší dokonce dvě místa, a to třetí a první.

Třetí příčku obsadila skupina pamětnice Věry Kolkové – Jan Tašner, Lenka Marečková, Julie Kopečná, Kateřina Slováková a Karolína Daňková.

K prvnímu místu gratuluji skupině pamětníka Jana Viktory – Viktorii Machalové, Ivaně Švubové a Kateřině Kučerové.

Na tomto místě bych ještě jednou chtěla poděkovat oběma skupinám k poctivé práci a profesionálnímu přístupu k tomuto náročnému projektu.

Mgr. Michaela Varaďová

Reportáž ze závěrečné prezentace

Příběhy našich sousedů – natáčení v Českém rozhlasu Zlín

V pátek 20. 4. 2018 se vybraní žáci 9. ročníku vydali do vily Jana Antonína Bati, kde sídlí Český rozhlas Zlín. Čekala je poslední část projektu, a to vytváření rozhlasové reportáže. Měli tak možnost se seznámit s pracovníky celého studia, vyzkoušet si profesionální techniku a v neposlední řadě si prohlédnout interiér vily včetně Baťovy slavné „oválné“ pracovny. Samotné nahrávání bylo sice náročné, ale žáci se práce ujali jako opravdoví odborníci. Tímto jim velmi děkuji za spolupráci a držím pěsti do finále! Odkaz na ukázku záznamu.

Michaela Varaďová

Další zpovědi

V pondělí 26. března se na naší škole v rámci projektu Příběhy našich sousedů uskutečnily zpovědi dalších dvou pamětníků ̶ pana Jana Viktory a paní Věry Kolkové. Oba pamětníci vystudovali Baťovu školu práce a žákům vyprávěli o svých zkušenostech s obuvnickou firmou Baťa. Paní Věra Kolková se v životě několikrát setkala s paní Marií Baťovou (manželkou Tomáše Bati) a mohla tak žákům předat své vzpomínky na tuto slavnou obuvnickou rodinu. Veškeré materiály budou obě skupiny v průběhu dubna zpracovávat do formy zvukové a filmové reportáže. Popřejme skupinám hodně zdaru v tomto náročném projektu!

Michaela Varaďová

Druhá zpověď pamětníka

V úterý 13. března 2018 proběhla druhá zpověď pamětníka. Druhá skupina si v rámci projektu Příběhy našich sousedů vybrala za svého pamětníka paní Emílii Vašků původem ze Slovenska. Paní Vašků nám vyprávěla o konci druhé světové války, kterou prožila jako malé dítě. Velká část rozhovoru se týkala jejího života v komunistickém Československu, povídali jsme si také o zážitcích paní Vašků z pobytu v ruském Leningradu (dnešním Petrohradu). Žáci celý rozhovor natáčeli na diktafon a kameru. Nyní je čeká zpracování materiálů a příprava na finále, které se bude konat v květnu. Popřejme jim hodně štěstí!

Michaela Varaďová

První zpověď pamětníka

V pátek 2. března 2018 se v rámci projektu Příběhy našich sousedů uskutečnilo první nahrávání rozhovoru s pamětníkem. První skupina si vybrala za svého pamětníka paní Czeslawu Sklářovou, která pochází z Polska. Paní Sklářová vyprávěla o svém dětství v Polsku, dále o komunismu v Polsku, který pak srovnávala s tím v naší zemi. Celý rozhovor žáci nahrávali na videokameru a diktafon. Materiály bude skupina následně zpracovávat do formy reportáže, kterou budou žáci prezentovat na závěrečné soutěži ve Zlíně. Držme tedy našim žákům palce!

Michaela Varaďová

Motivační hodina

 Ve čtvrtek 1. 2. se vybraní žáci devátých ročníků zúčastnili motivační a informační hodiny v rámci vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů. Naše škola vytvořila dvě skupiny dobrovolníků, které mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit jeho vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Na několik měsíců se tak žáci stanou rozhlasovými či televizními dokumentaristy. Výsledky svých prací budou skupiny představovat veřejnosti a odborné porotě. Cílem tohoto vzdělávacího projektu je zpřístupnit moderní dějiny co nejširšímu okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých žáků.

Michaela Varaďová

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál