Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Akce > 2017/2018

Akce 2017/2018

Slavnostní zakončení školního roku 2017/2018 Chorvatsko ŠD Šikulové – školní rok 2017/2018 Loučení v 5. A Sportovní dopoledne s předškoláky Den řemesel Dětský den školních družin Netradiční výuka dějepisu v devátých třídách – setkání s pamětníkem Mimina Buďme kamarádi Den dětí ve 3. B aneb „Učení naruby“ 10. jubilejní ročník Ekoolympiády Školní výlety Český den proti rakovině Návštěva knihovny – 2. ročník Pálení čarodějnic Čarodějné rejdění – ŠD Zdravotní vycházka – 6. A X. propagační jízda Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – ŠD Food Day – 6. ročník Výuka etikety – 2. a 3. třídy Prohlídka zámku Lešná s výukou etikety – 5. třídy Zima ve ŠD Domeček Etiketa a čarodějné vyučování – 1. třídy Hledám povolání a Dílna animace – 8. B Prohlídka Baťovy vily – 6. A Zima ve 4. oddělení školní družiny Den Země – projektový den Chlumské rybníky – terénní výuková akce 6. B Barevný týden Přednášky ke Dni Země Zima v 5. oddělení ŠD Máme novou čítárnu Svátek knihy – 2. A Noc s Andersenem Taneční – 8. třídy Planetárium Brno Návštěva Městské policie a Knihovny F. Bartoše – 3. A Festival IQ play – 6. A Za bublinami do knihovny – 3. B Návštěva ekoškoly ZŠ Mikoláše Alše Zdobení velikonočních kraslic – 3. B Návštěva MP Zlín – 3. B Kdo si hraje, nezlobí… Ekoseminář 9. A Planeta čtenářů Fandili jsme Čechům na ZOH 2018! – ŠD Valentýnské odpoledne ve školní družině U Dráčka Čtenářský klub Doba kamenná ve 4. A Lyžařský výcvikový kurz Pohádka z budíku Post Bellum – motivační hodina Pyžamová párty – ŠD Netradiční hodina přírodopisu Za pohádkou s Filharmonií Bohuslava Martinů Zdravé zoubky – 1. B Projekty v ekologickém semináři Vánoční večírek ve ŠD – 1. a 4. odd. Vánoční pošta Vánoční besídky Krmení pro ptáčky Podzim v 1. odd. ŠD Třída 3. B besedovala v knihovně Vánoční jarmark Ohlédnutí za podzimem ve 4. oddělení ŠD Podzim v 5. oddělení ŠD Čistička odpadních vod Zlín-Malenovice Mikuláš Vaření v 7. třídách Projekt Krokus Drakiáda – ŠD Divadlo Jája a Pája Přinášíme teplo a radost útuláčkům Pasování prvňáčků Vlastivěda nás baví! Třída jako tým – 8. B Podzimní poznávání – 2. A Animace ve ŠD – 4. oddělení Muzeum a koncert Beatles Hasík v 6. třídách Výstava České korunovační klenoty na dosah Ekologický seminář venku – 9. B Halloweenské učení ve 3. B Preventivní program Hasík – 2. třídy Halloweenské odpoledne – ŠD Dýňohraní Lampiónový průvod a stezka odvahy Týden zdraví Adaptační dopoledne pro 4. a 6. ročníky Den řemesel Den bez odpadů Evropský den recyklace baterií Sbírkový den Světlušek Naši noví prvňáčci ZOO

Týden zdraví

Týden zdraví – o projektu

V týdnu od 9. 10. – 13. 10. 2017 se na naší škole uskutečnil projekt Týden zdraví. Na prvním stupni si děti mohly vyzkoušet řadu zajímavých činností – cvičení aerobiku, vyzkoušení první pomoci, energetické cvičení a podobně.

Pondělí 9. 10. 2017

Děti z devátého ročníku si pro první stupeň připravily aktivity na první dvě hodiny výuky. Děti se dozvěděly o zdravém stravování, mohly otestovat své chuťové buňky na cizokrajných plodech. Menší děti si pak zahrály různé hry a vykreslování obrázků.
O velké přestávce děti cvičily s paní učitelkou Marcelou Spáčilovou v tělocvičně aerobic.

Úterý 10. 10. 2017

Úterní den se odehrával ve znamení první pomoci. Na naši školu zavítali dva členové záchranného týmu a poučili děti, jak se poskytuje první pomoc. Velká přestávka opět patřila rytmu aerobiku.

Středa 11. 10. 2017

Ve středu si děti celého prvního stupně vyzkoušely postupně energetické cvičení s panem učitelem Jiřím Turnou. Cvičení spočívá v pravidelném dýchání a cviky se provádí pomalu a v klidu. Na závěr cvičení děti za odměnu shlédly video, které mnohým vykouzlilo úsměv na tváři.

Čtvrtek 12. 10. 2017

Čtvrteční den byl opět ve znamení pohybu. Dojel k nám David Voráč s partnerkou a připravil si pro děti pohybové aktivity. Všichni si řádně zatancovali a pobavili, což bylo vidět z rozesmátých dětských tváří.

Pátek 13. 10. 2017

V pátek byla pro děti prvního stupně připravena canisterapie. Podle reakcí tuším, že i tato disciplína byla velmi oblíbená. Děti také vyplňovaly dotazníčky, které se týkaly informací z rozhlasu, který celý týden bedlivě poslouchaly. Za odměnu každý dostal malou sladkost.Za první stupeň všem děkujeme, že se zapojili a pomohli nám s realizací projektu. Mnoho zdaru a v příštím roce! :-)


Marcela Spáčilová, Marcela Jurajdová
 

 

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál