Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Akce > 2018/2019

Akce 2018/2019

Slavnostní zakončení školního roku Závod hlídek Klaun Brdík Dopravní hřiště – 4. ročník Loučení v 5. A Chorvatsko Návštěva farmy Poslední rozlučková hodina přírodopisu Výprava na hrad Lukov – 1. A Výuka zeměpisu venku Školní výlety Vídeň Preventivní program – 6. B Oslava získání 5. titulu Ekoškola Muzeum jihovýchodní Moravy – 9. A Loučení s paní učitelkou Barbořákovou – 8. B Návštěva předškoláků Návštěva Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež Barevný týden 5. B Návštěva knihovny 1. A a 1. B Přednáška o Rusku Eko-olympiáda – 11. ročník Mimina – 8. ročníky Měření pH kyselin a zásad u osmáků Nenewtonská kapalina Městská policie Zlín – 3. ročník Když hvězdy tančí – taneční soutěž 5. B Food Day Výtvarná soutěž Zlín očima dětí, zlínský kalendář Barevná výtvarka v 8. ročníku Hodina dějepisu v rukou žáků Skupinové poradenství k volbě povolání Tonda Obal Den Země – práce na zahradě Barevný týden Pálení čarodějnic Easter Egg Hunt v hodinách angličtiny v 7. A a 5. A, B Z farmy na náš stůl Naše smysly – laboratorní práce 8. tříd Taneční – 8. třídy Naše příprava na Velikonoce – 5. B Exkurze 5. tříd Znáš své tělo? Easter in 4. B, 5. B Terénní výukový program ke Dni Země Chlumské rybníky Kraslice – 1. A Zdravá pětka – 3. třídy Přírodopisné botanické bádání Za obry a čaroději se 4. B Aprílové učení ve 4. B Preventivní program v 6. B EN.DRU, galerie a muzea Noc s Andersenem Zábavná hodina prvouky – 3. C Naše smysly nejsou nesmysly – 3. C Netradiční třídnická hodina v 6. B Větrná pohádka Výborná práce žáků pátých ročníků v AJ Karneval Energie – budoucnost lidstva Klub zábavné logiky a deskových her – 5. ročník Ekosystémy v ekosemináři Únor – měsíc plastů ŠD Domeček – náš první školní půlrok ve družince Zdravé zoubky – 1. ročník Přírodověda není žádná věda pro 4. třídy Zábavná přírodověda s podnebnými pásy – 5. B Lyžařský výcvikový kurz Knihovna – 1. třídy Zimní radovánky pátých tříd Zajímavé hodiny chemie v 8. a 9. třídách Sněhové radovánky Přírodopisná laboratorní práce u deváťáků Vánoční pošta Vánoční besídky Vánoce ve 4. B Výstava Zlín očima dětí Christmas crackers ve 4. A Laboratorní práce u šesťáků U krmelce – 1. A Čistírna odpadních vod Malenovice Se slušností nejdál dojdeš – 1. A ŠD – momentky za podzim Jarmark Setkání učitelů přírodopisu v Semetíně Mikuláš Přinášíme teplo a radost útuláčkům Naše čtvrťácké spaní ve škole Tvoření na jarmark 18. EVVO konference ve Zlíně (VODA - život v kapce) Laboratorní práce v 8. B 5. A v knihovně Klasikové převážně vážně Projektový ekoseminář 9. B Sněhová královna Přinášíme teplo a radost útuláčkům Slavnostní otevření školního hřiště Slavnost slabikáře – pasování prvňáčků Netradiční třídnická hodina v 6. B Hasík ve 2. ročníku Po stopách rytíře Miloše – 5. B Návštěva Ekotýmu ZŠ Komenského i na naší škole Národní týden Ekoškol Plavecký výcvik 2. A, 3. A a 3. B Halloweenská angličtina ve 4. B Dýňohraní a lampiónový průvod Strašáci – ŠD Projekt Krokus 4. A šla po stopách rytíře Miloše Nebojme se nemocnice – 1. ročník Týden zdraví Veletrh práce a vzdělávání Adaptační pobyt v Rajnochovicích – 6. A Adaptační pobyt v Rajnochovicích – 6. B Čtvrtá bé šla po stopách rytíře Miloše Učíme s v přírodě – 5. B Seiferos – ukázka dravců Sbírkový den pro Světlušku Výlet ekotýmu do Trenčína

Výlet ekotýmu do Trenčína

Ve středu 5.9.2018 měl ekotým jedinečnou možnost se znovu vidět po prázdninách na výletě do Trenčína. Zde pro nás byla připravena prohlídka hradu. I když jsme neměli průvodce, tak jsme si to moc užili. Po hradě nás provedl žák 9. třídy Dan Majzlík, který tu již byl a měl přehled, co je dobré shlédnout.
Po občerstvení a nákupu drobných suvenýrů jsme se vrátili zpět k autobusu. Naší další zastávkou byly Trenčianské Teplice. Jelikož jsme byli hodně hladoví a unavení, tak směr byl jasný – koupaliště Zelená Žaba, kde jsme měli nachystaný oběd. Myslím, že hranolky a smažený sýr ocenil úplně každý :-). Po krátkém odpočinku jsme vyrazili zpět na lázeňskou kolonádu, kde jsme měli menší rozchod.
Doufáme, že takový výlet nebude poslední a děkujeme paní učitelce Jurajdové a panu učiteli Bobálovi za doprovod.

Kateřina Solařová, Evelína Kloková a Luciana Machalová

Pověst o Omarovi a Fatimě

Trenčínský hrad byl v dávných dobách hrdý, slavný a nedobytný. V časech tažení Uherska proti výbojným Turkům v 15. století, byl jeho majitelem jeden z nejvýznamnějších šlechticů – Štefan Zápolský. Mezi početné turecké zajatce jednoho dne přivedli i krásnou Fatimu. Hned jak se to dozvěděl její snoubenec Omar, spěchal svoji Fatimu vykoupit ze zajetí. Omar přišel na Trenčínský hrad v doprovodu početné družiny a nabízel hradnímu vzácné dary. Zápolský se však nedal obměkčit. Jediným vykoupením za Fatimu měla být slza vody získaná přímo na hradě. Nedostatek vody byl totiž jednou ze slabin jinak nedobytného hradu.
Omar a jeho druhové se pustili do práce. 3 roky – ve dne, v noci, v létě, v zimě opracovávali tvrdou skálu, aby z ní vykopali vzácnou vodu. Po nesmírných útrapách a smrti téměř všech členů Omarovi družiny se to povedlo a ze skály vytryskla voda. Omar podal Zápolskému vodu a se slzami v očích mu řekl: „Vodu máš, ale tvoje srdce je tvrdší jako skála“.
Zápolský slib dodržel a Fatimu Omarovi vydal a ten si ji odvedl domů. Při odchodu se prý Fatimin závoj zachytil o křoví v zatáčce na cestě z hradu. Hostinec, který vznikl na tomto místě v 16. Století proto nesl název Závoj. Později se restaurace přejmenovala a dodnes se jmenuje Fatima.

Jakub Semančík, 6. B

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál