Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

Základní škola
ZLÍN
Nová cesta 268
příspěvková
organizace
763 14
ZLÍN-ŠTÍPA
IČO: 71008161
IZO: 102319472

Pevná linka:
577 914 233
Mobil:
737 024 824
E-podatelna: skola@zsstipa.cz
Datová schránka: e5ymupp

Kontakty Najdete nás zde Naši sponzoři Odkazy GDPR

> archiv 2014/2015

Archiv 2014/2015

Červen

Stravování – vracení kreditu

Vracení zbylého kreditu ze stravování pro všechny odcházející žáky školy bude v kanceláři ŠJ:

  • středa 24.6.2015 od 11.00 do 15.30 hod.
  • čtvrtek 25.6.2015 od 11.00 do 14.00 hod.
  • pátek 26.6.2015 od 7.00 do 11.00 hod.

Školní družina – páteční změna provozu

Vážení rodiče, v pátek 26. 6. 2015 bude provoz školní družiny od 9.15 do 15.00 hod.
Děkujeme. Vychovatelé školní družiny přejí pěkné prázdniny!

Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlašuje z technických důvodů (přístavba školy) na dny 29. a 30. 6. 2015 ředitelské volno. Mimo provoz bude také školní jídelna a družina.

Školní výlety

Škola v přírodě – poděkování

Vážení rodiče,
ráda bych vám poděkovala za pomoc při zajišťování školy v přírodě. Děti byly vzorně připraveny, vše bylo popsáno, nic nechybělo. Také děkuji za poskytnutí drobných dárků, které děti potěšily a finančního příspěvku SRPŠ, který zabezpečil materiál na provoz pracovních dílniček ve večerní části dne – např. enkaustika, bužírky, korálky, origami, práce s krepovým papírem, tácky, papírovými sáčky. Velké poděkování patří také všem kolegyním, které rozdávaly dobrou náladu i optimismus a samozřejmě CK Karamela zastoupené paní Líbalovou, která měla odpolední program pro děti plný her a zábavy.

Markéta Mlčochová

Květen

Pomoc dětem v Nepálu

Vážení rodiče, milé děti.
Jistě víte, že Nepál postihlo ničivé zemětřesení. Nechceme zůstat lhostejní, a proto bychom se i my rádi zapojili do mezinárodního humanitárního programu KIDS TO KIDS, jehož cílem je pomoct dětem, které tam žijí, přečkat toto těžké období a zmírnit jejich nelehkou životní situaci. Stačí přinést do školy balíček s věcmi, které nepálské děti teď potřebují nejvíc. Nejlépe do konce května. Podrobné informace naleznete v příloze . Děkujeme za vstřícnost a ochotu pomáhat.

Pavlína Matějíčková

Projekt “Mimina“

Od 25. 5. do 29. 5. se uskuteční na naší škole již tradiční projekt „Mimina“. Bude probíhat ve většině předmětů osmých ročníků, kde se žáci budou zabývat rozličnými aspekty souvisejícími s rodičovstvím. Byli bychom rádi, kdyby se aktivně zapojily nejen děti 8. ročníků, ale i vyučující a rodiče. Chtěli bychom u žáků podpořit odpovědnost za své chování, toleranci k druhým, spolupráci mezi žáky, učiteli a rodiči, aby si uvědomili rozdílné chápání rolí ve společnosti.

Lea Mikulová

Duben

Zájezd do Vídně

Pálení čarodějnic – prosba

Vážení rodiče, 30. dubna pořádáme 2. ročník Pálení čarodějnic. Pokud by měl někdo z vás zájem pomoct při organizaci této akce, může se přihlásit u vyučujících, nebo na telefonu 577 914 233 případně na e-mailu: belinova@zsstipa.cz, bockova@zsstipa.cz, slustikova@zsstipa.cz. Děkujeme

Ozdravný pobyt v Chorvatsku

Březen

Docházkový systém

Vážení rodiče,
V rámci dalšího zvýšení bezpečnosti dětí ve škole zavádíme nový prvek ve využití čipových karet. Nový software vám umožní sledovat, zdali je vaše dítě přítomno ve škole. K tomu je nutné, aby dítě ráno použilo svou kartu na vstup do školy. Systém jeho přítomnost automaticky načte do databáze a vy můžete přes internet zjistit, jestli už je ve škole.
Abychom mohli tuto novou funkci naplno využívat, bude nutné, aby všechny děti ráno při příchodu do školy označili na vnějším terminálu svůj příchod. Prohlédněte si postup pro využívání docházkového systému.

Mgr. Lubomír Klátil, ředitel školy

Únor

Poděkování

Výbor SRPŠ a vedení školy děkuje všem sponzorům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu našeho školního plesu.

Věra Zapletalová, Mgr. Lubomír Klátil

Výsledky přijímacího řízení k povinné školní docházce 2015/2016

Leden

Ocenění žáků naší školy za výborné výsledky v testování Stonožka

Ocenění společnosti Scio

Informace k zápisu do 1. ročníku

Ve školním roce 2015/2016 budeme otevírat dvě první třídy o počtu 26 dětí ve třídě.

Mgr. Lubomír Klátil, ředitel školy

Obhájili jsme počtvrté titul EKOŠKOLA!

Dne 15. ledna 2015 jsme se dozvěděli radostnou zprávu. Obhájili jsme počtvrté titul Ekoškola. Stali jsme se tak jednou z několika málo škol v České republice, které se podařilo tento titul získat čtyřikrát. Poděkování patří především ekotýmu školy, který odvedl výbornou práci. Jistě tuto významnou událost náležitě oslavíme. Kromě toho nás čeká i slavnostní předání titulu v senátu České republiky.

Eva Vlasatíková

Škola v přírodě

Vážení rodiče, máme tady měsíc leden a s ním první organizační informace o škole v přírodě. Pro jistotu připomenu letošní termín: 1. 6. – 5. 6. 2015. Hotel Jelenovská bude obsazen celý pouze naší školou, jsme rádi, že se vám a hlavně vašim dětem, tato akce líbí. Postupně vás budu informovat o potřebných organizačních záležitostech. Na zdravotní potvrzení je ještě dost času, formuláře, které jsou k tomuto určeny, vám včas pošlou třídní paní učitelky. Nyní vybíráme zálohu 1000 Kč, kterou prosím zašlete do 23. ledna.
Markéta Mlčochová

Prosinec

Ekoškola – audit

V pondělí 15.12.2014 navštívili naši školu auditoři ze sdružení Tereza, aby zjistili připravenost naší školy ke čtvrté obhajobě mezinárodního titulu Ekoškola. Celý den strávili ve společnosti ekotýmu, koordinátorky EVVO; mluvili také s panem ředitelem, některými učiteli, vedoucí školní jídelny a dalšími žáky naší školy. Věříme, že auditoři byli s výsledky naší práce spokojení a že zpráva o auditu, kterou obdržíme po vánočních svátcích bude pro nás radostná.

Eva Vlasatíková

Alergeny v potravinách

Od 13.12.2014 mají školní jídelny povinnost označovat alergeny v potravinách. Z tohoto důvodu je každému alergenu přiřazeno číslo 1–14. Tímto číslem bude přítomnost alergenu v obědu vyznačena na jídelníčku.

Andrea Pospíšilová, vedoucí školní jídelny

Školní automat na zdravou svačinku – oznámení o platnosti karet

Platnost všech papírových karet končí 31.12.2014. Více informací.

Vršky pro Natálku

Již několik let sbírá naše škola plastové vršky z PET lahví. Letos jsme se rozhodli věnovat nasbírané množství malé Natálce ze Zlína, která trpí diabetem typu 1 (tzv. dětskou cukrovkou závislou na inzulínu). Výtěžek ze sběru víček bude použitý na koupi kontinuálního monitoru (senzoru), který snímá hladinu cukru v krvi 24 hodin denně. Díky němu nebude odkázaná na složité měření cukru v krvi glukometrem, což pro ni znamená osm i více vpichů jehlou do bříška prstu denně.
Věříme, že náš dar posune Natálku zase o něco blíže k přístroji, který jí má usnadnit život.
Sbírání vršků pokračuje dál! Děkujeme všem, kteří je nosí :-)     Kamila Ředinová

Informace k objednávání obědů

Vážení rodiče,  u žáků se rozmohlo objednávání (razení) obědů v pondělí ráno. To přináší velké komplikace v jídelně při objednávání surovin (tento týden to bylo 150 žáků). Z tohoto důvodu bude možné objednat si oběd na další týden jen do pátku. V pondělí mohou objednávat jen ti žáci, kteří budou mít v žákovské knížce omluvenu páteční nepřítomnost. Učitelský dohled na chodbě bude ráno tuto skutečnost kontrolovat a ostatním žákům neumožní si na pondělí oběd narazit.

Mgr. Lubomír Klátil, ředitel školy

Listopad

Říjen

Halloween – projekt

Ve dnech 20. – 31. října 2014 jsme měli projektové vyučování na téma HALLOWEEN. Děti 1. a 2. tříd měly tzv. „Dýňohraní“ ve výtvarné výchově a pracovních činnostech. Žáci, kteří se již učí anglicky, se hravou formou seznamovali se slovní zásobou, patřící k tomuto svátku – hráli různé hry, plnili pracovní listy, pracovali ve skupinkách apod. Všichni dohromady jsme si vytvořili výstavku vyřezávaných dýní na dolní chodbě a soutěžili o výuční list „Dýňového řezbáře“. Výtvory, které jsme tady měli byly úžasné!

Jitka Bělínová

Standardy pro základní vzdělávání

Vážení rodiče,
každá škola si sama tvoří svůj vzdělávací program (dříve nazývaný osnovy). Vychází ze specifik regionu, priorit školy… Pedagogové si mohou rozložit nebo upravit učivo v daném ročníku, zařadit zajímavé projekty, akce aj., které podle jejich názoru oživí učivo a přispějí k jeho pochopení. Na konci páté a deváté třídy jsou ministerstvem školství stanoveny jednotné požadavky, které by měly děti zvládnout. Ke kontrole těchto znalostí mají sloužit tzv. Standardy pro základní vzdělávání. Obsahují konkrétní – ilustrativní – příklady, jsou vypracovány např. pro jazyk český, anglický, matematiku. Mohou pomoci k přípravě na střední školu, testovací otázky k přijímacímu řízení by z nich měly od letošního školního roku vycházet. Pro vlastní informaci je můžete najít na stránkách ministerstva školství v kategorii základní vzdělání.

Markéta Mlčochová, koordinátor ŠVP

Zvýšení bezpečnostních opatření na naší škole

Týden zdraví – projekt

V době od 6. do 10. října 2014 jsme měli projekt „Týden zdraví“. Začali jsme výstavkou ovoce a zeleniny – moc děkujeme rodičům za vzornou spolupráci, pokračovali jsme pohybem – ukázkou tanců s Davidem Voráčem, měli jsme besedu o drogách, ekotým navštívil Hostětín, kde měly děti různé aktivity a prohlédly si známou moštárnu. Protože nejpřirozenějším pohybem je chůze, byl celý 1. stupeň na procházce na Lešné. Každou velkou přestávku měly děti možnost si zacvičit aerobik, ochutnávali jsme ovoce a zeleninu, měli jsme hostinu. Děti se do týdne zdraví zapojily i soutěží.

Jitka Bělínová

Září

Školní rok 2014/2015

ARCHIV

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Ovoce a zelenina do škol

 Ovoce a zelenina do škol

Školní automat na zdravou svačinku

Happy Snack

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál