Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

Základní škola
ZLÍN
Nová cesta 268
příspěvková
organizace
763 14
ZLÍN-ŠTÍPA
IČO: 71008161
IZO: 102319472

Pevná linka:
577 914 233
Mobil:
737 024 824
E-podatelna: skola@zsstipa.cz
Datová schránka: e5ymupp

Kontakty Najdete nás zde Naši sponzoři Odkazy GDPR

> archiv 2016/2017

Archiv 2016/2017

10. zprávy za květen a červen 2017
Bonus: Slavnostní zakončení školního roku 2016/2017 – video

Červen

Školní výlety

Informace k pátku 30.6.2017

 • Výdej obědů bude (i do jídlonosičů) v čase 9.00–10.30 hod.
 • Provoz školní družiny končí ve 14.00 hod.

Nabídka zaměstnání

Přijmeme uklízečku – nástup od 24.8.2017 a pracovníka ostrahy školy – nástup od 1.9.2017.
Bližší informace na tel.: 577 914 233.

Výběr zbylého kreditu pro odcházející žáky školy

 • středa 28.6.2017, 7.00–7.30 a 11.15–15.30 hod.
 • čtvrtek 29.6.2017, 11.15–14.00 hod.
 • pátek 30.6.2017, 7.00–10.00 hod.

Čipová karta je nevratná!

Informativní schůzka pro rodiče žáků budoucích 1. a 6. ročníků

 • Pro rodiče žáků budoucích prvních tříd bude v úterý 27. 6. 2017 v 16.00 ve školní jídelně.
 • Pro rodiče žáků budoucích 6. tříd ze Hvozdné proběhne v úterý 27. 6. 2017 v 15.00 v učebně výtvarné výchovy.

Oprava kanalizace

Z důvodu havárie kanalizace na školní zahradě budou od 12. 6. 2017 probíhat v areálu školní zahrady po dobu asi 14 dnů výkopové a stavební práce. Z tohoto důvodu je přísný zákaz pohybu dětí i dospělých v tomto prostoru. Pobyt je možný v určené hodiny jen na školním hřišti.

Mgr. Lubomír Klátil, ředitel školy

Sběr papíru

Sběr papíru bude probíhat od středy 31. 5. do středy 7. 6. 2017. Děkujeme.

Květen

Fotografování

9. zprávy za březen a duben 2017

Bonus: Vypouštění pstruhů do Dřevnice – Max Ondra.

Pojďte s námi pomoct Ondrovi

Den otevřených dveří

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na tradiční Den otevřených dveří, který proběhne ve čtvrtek 11. května 2017 první dvě vyučovací hodiny. Těšíme se na Vás.

Mgr. Lubomír Klátil, ředitel školy

Fotografování

Ve středu 10. května 2017 proběhne fotografování tříd.

Seznam přijatých dětí 2017/2018

Duben

Otevření areálu školního hřiště

V roce 2017 bude areál z personálních důvodů otevřen o víkendech od 22. dubna (9.00–19.00 hod.) a všedních dnech od 15. května.

Pálení čarodějnic – pátek  28. dubna 2017 od 15.30 hod.
Z důvodu velmi špatného počasí se letošní ročník Pálení čarodějnic ruší.

Výzkumný projekt

Vážení rodiče,
naše škola se zapojila do výzkumného projektu Míra výskytu vybraných rizikových aktivit a míra impulzivity u žáků druhého stupně základního vzdělávání. Vedoucím výzkumného projektu je PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. a garantem výzkumu je PhDr. MUDr. Miroslav Orel, Ph.D. Cílem tohoto dotazníkového řešení je, zjistit výskyt určitých rizikových aktivit a dále vhodně vybírat besedy, semináře a jiné preventivní aktivity pro žáky. Také vhodně pracovat se třídami na poli primární prevence. Veškerá získaná data jsou anonymní.
Žákům budou rozdány souhlasy k vašemu podpisu, kde naleznete více informací.
Děkujeme za spolupráci

Mgr. Lenka Machálková, školní metodik prevence

Pohovory o prospěchu a chování

 • ve středu 26. dubna 2017 od 15.30 do 18.00 hod. (změna termínu oproti plánu!)

Dobíjení kreditu

Dobíjení kreditu se z důvodu ředitelského volna přesouvá ze středy 12.4.2017 na úterý 11.4.2017.

Vyhlášení volného dne ředitelem školy

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění volný den v termínu 12. 4. 2017. Volný den byl vyhlášen z organizačních důvodů. Nebude vařit školní jídelna, nebude v provozu školní družina. Žáci a rodiče jsou o této skutečnosti informováni způsobem: zveřejněním v systému EduPage dne 29. 3. 2017 a také na vývěsní tabuli na dveřích školy. Dálkový přístup k podrobnějším informacím je umožněn na www.zsstipa.cz.
O vyhlášení volného dnu informoval ředitel školy zřizovatele elektronickou poštou.

Mgr. Lubomír Klátil, ředitel školy

Sbírka pro Ondru – poděkování

Chtěli bychom z celého srdce poděkovat všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou. Moc si toho vážíme. Nedá se ani slovy vyjádřit, jak velký dík Vám patří. Děkujeme.

Hánělovi

Celkem bylo do pokladničky v naší škole vloženo 53.215 Kč.

Zápis do 1. tříd základních škol pro školní rok 2017/2018 – pátek 7. dubna 2017

Doplatek na školu v přírodě

Vážení rodiče, prosíme o zaplacení doplatku na školu v přírodě v hodnotě 1 430 Kč.
Částku je nutno odevzdat nejpozději do 28. 4. 2017. Děkujeme

Březen

Sbírka pro Ondru

Na podzim loňského roku onemocněl žák 9. třídy naší školy Ondra Háněl (15 let) zákeřnou nemocí. Lékaři mu nejprve mylně diagnostikovali chřipku a tím došlo k velké ztrátě drahocenného času. Teprve později zjistili karcinomy. Ondra nyní prochází v Brně náročnou léčbou a jeho maminka, samoživitelka, mu věnuje stálou péči. Musela proto opustit zaměstnání, a rodina, ve které vyrůstá ještě mladší sestra Terezka, se ocitla ve finanční tísni.
Ondra je ve věku, kdy jeho vrstevníci žijí naplno, užívají si života a prvních lásek. On se místo toho musí rvát s vážnou nemocí. Jediné, co může jeho rodina ovlivnit je, aby měl co nejkvalitnější stravu, vitamíny, čaje, doplňky stravy a samozřejmě psychickou podporu. Proto prosím přispějte s námi, aby se Ondrovi dostávalo nejlepší péče.

Obecní úřad v Ostratě zahájil v březnu sbírku pro Ondru. Pokladničky zapečetěné podpisem paní Hánělové jsou umístěny na obecním úřadě a v obchodě v Ostratě. Rádi bychom se k této sbírce připojili, a proto bude od 13. března do 24. března 2017 umístěna pokladnička také u ostrahy školy ve Štípě. O výtěžku sbírky Vás budeme informovat.

Velmi si Vaší pomoci vážíme.
Děkujeme.

Světlana Divilková
Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Zlín-Štípa, z. s.

8. zprávy za leden a únor

Schránka důvěry

Po mnoho let u nás ve škole v rámci primární prevence funguje schránka důvěry. Je umístěna na prvním stupni, na chodbě vedle sborovny. V průběhu let jsme díky této schránce řešili problémy úsměvné, jindy malé a někdy bohužel i závažné. V letošním školním roce je tato schránka důvěry rozšířena ještě o online schránku důvěry (odkaz vpravo "Rychle k cíli").
Můžete zde napsat o svých problémech, dotazech, situacích, o kterých se stydíte mluvit nebo se někomu svěřit. Může se např. jednat o situace, kdy:

 • máte problémy ve třídách, se spolužáky, s učiteli
 • máte pocit, že je někomu ubližováno
 • máte dobrý nápad, který nevíte, jak realizovat
 • něco ve škole postrádáte
 • se potřebujete svěřit s něčím důvěrným
 • potřebujete pomoc nebo poradit se školními záležitostmi

Možná vás něco trápí, vážný nebo zdánlivě nepodstatný problém a nemáte odvahu se na nás obrátit osobně. Ale všichni víme, že jediný problém, který se nedá vyřešit je ten, o kterém nikdo neví.

L. Machálková, školní metodik prevence

Tajný život města – projekt roku 2017

Zažili jste už někdy ten moment, že jdete přírodou a vůbec netušíte co kolem vás roste? To se vám už nestane! Už žádné nudné listování v knihách s obrázky rostlin, které jste v životě neviděli! Díky projektu Tajný život města poznáte rozmanitost rostlin, které vám rostou pod okny a dosud jste si jejich krásy a jedinečnosti možná nevšimli. Více informací...

Únor

Bezpečnost dětí – důležité upozornění

Vážení rodiče,
naše škola byla informována vedoucím odboru školství magistrátu města Zlína, že se opět ve Zlíně vyskytla situace, kdy muži z neznámého auta oslovili žákyni a chtěli, aby za nimi šla. Zatím se jedná o jediný případ.
Proto vás žádáme o důrazné poučení svých dětí o bezpečnosti a způsobu chování při setkání s cizí osobou.
Při jakýchkoliv pochybnostech se prosím obraťte na vedení školy.

Mgr. Lenka Machálková, školní metodik prevence

Zvířátkový karneval – ŠD

Vážení rodiče, v pondělí 27. 2. 2017 od 13.30 do 14.30 bude ve ŠD probíhat akce Zvířátkový karneval. Masky a kostýmy by měly být taktéž zvířátka (některé děti mají masky udělané nebo rozpracované v ŠD). Prosíme rodiče, pokud mají možnost, o drobné sladkosti či dárkové předměty (na odměny atd.). Děkujeme.

Na akci se těší vychovatelky a vychovatel ŠD

Dobíjení kreditu – mimořádná změna

Dobíjení kreditu bude ve středu 15. 2. 2017 z důvodu jarních prázdnin pouze od 8.00 do 12.00 hodin.

Sběr papíru

Papír sbíráme od 2. do 9. února. Děkujeme.

Večírek SRPŠ

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na Večírek SRPŠ, který se koná v sobotu 18. února 2017 od 19.30 hodin v sále Kroužku divadelních ochotníků Hvozdná. K poslechu a tanci hraje skupina Labyrint. Zároveň Vás prosíme o zaslání finančního příspěvku, případně věcného daru do tomboly. Pokud se rozhodnete přispět do tomboly, prosíme Vás, abyste dárek předali osobně do kanceláře ředitelství školy nebo poslali prostřednictvím svých dětí. Cena vstupenky je 100 Kč.

Děkujeme

Za výbor SRPŠ při ZŠ Zlín-Štípa, z. s. Mgr. Světlana Divilková, předsedkyně

Leden

Speciální pedagog – souhlas s činností

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás informovali o významu Vašeho souhlasu s činností speciálního pedagoga na naší škole. Zřídit tuto funkci pro naše žáky přímo na půdě školy bylo naším dlouhodobým cílem, jelikož aktuálně naši školu navštěvuje přes padesát žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a aktuální situace naznačuje, že žáků v tzv. integraci bude přibývat. Speciální pedagog je zde proto, aby primárně těmto dětem poskytl odbornou péči, poradenství a pomoc při zvládaní výchovně-vzdělávacích obtíží. I když v tuto chvíli Vaše dítě speciálního pedagoga nepotřebuje, jsou mezi jeho kamarády děti, které ho potřebují. Aktuální legislativa vyžaduje souhlas všech rodičů školy, i když se pomoc bude většinou týkat jen některých žáků. Právě proto je i Váš souhlas klíčový.

Velice Vám děkujeme za spolupráci.

Mgr. Lubomír Klátil, ředitel školy

Horská služba – ŠD – změna

Vážení rodiče, z důvodu příliš chladného počasí přesouváme akci „HORSKÁ SLUŽBA“ na pátek 13.1.2017. Děkujeme za pochopení.

Vychovatelé ŠD

Záloha na školu v přírodě

Milí rodiče,
začínáme vybírat zálohu na školu v přírodě, která činí 1 500 Kč. Peníze můžete posílat po dětech nejpozději do 27. ledna 2017. Děkujeme.

Pěkný a klidný start nového roku 2017 přeje V. Minaříková a A. Romanová

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku 2017/2018 proběhne v pátek 7. dubna 2017.

7. zprávy za listopad a prosinec

BONUS ke zprávám – Školní akademie 1991

Prosinec

Školní družina – změna provozu ve čtvrtek 22. 12. 2016

Z provozní důvodů bude ve čtvrtek 22. 12. 2016 ukončen provoz školní družiny ve 14:00. Děkujeme za pochopení a přejeme pěkné Vánoce.

Mgr. Lubomír Klátil, ředitel školy

Mikuláš – video

Kamera: Leona Kubíková a Pravoslav Březík, úpravy a střih: Miroslav Plechač – děkujeme!

Vánoční jarmark

Rok se s rokem sešel a vánoční jarmark opět klepe na dveře – letos už počtrnácté! Ve všech třídách se v hodinách výtvarné výchovy pilně pracuje – šijeme, lepíme, vystřihujeme, vyšíváme, zdobíme a chystáme krásné výrobky, které se budou prodávat na vánočním jarmarku, který pořádá SRPŠ při naší škole ve čtvrtek 8. prosince od 15:00 do 17:00 hodin v naší škole.
I letos můžete přijít ochutnat vánoční punč a různé dobroty do naší školní vánoční kavárničky a vyrobit si jednoduché ozdoby a dekorace do vánočních dílniček. Už se nám přihlásily šikovné a tvořivé maminky, ale pokud by měl zájem ještě někdo další, kontaktujte prosím Mgr. Pavlínu Strašilovou. Budeme moc rádi, pokud nám pomůžete i s napečením různých vánočních dobrot, v případě zájmu kontaktujte Mgr. Miroslavu Sluštíkovou.
Letošní vánoční jarmark bude přece jenom v něčem jiný. Rozhodli jsme se, že všechny peníze, které na jarmarku vyděláme, letos věnujeme vážně nemocné Klárce ze sedmé třídy. Chceme pomoci, aby se Klárka mohla brzy vrátit mezi ostatní děti do školy. Pokud se najde někdo další, kdo bude chtít pomoci finanční částkou – číslo účtu, na kterém budou uloženy peníze pouze pro její potřeby v rámci léčby je: 670100-2214115208/6210.
Přijďte si užít příjemnou jarmarkovou atmosféru, něco nakoupit a ochutnat a podívat se, jak jsou naši žáci šikovní!

Mgr. Pavlína Strašilová, Mgr. Miroslava Sluštíková

Přinášíme teplo a radost útuláčkům

Vážení rodiče, milí žáci,
máte chuť pomáhat a udělat tak radostnější vánoční chvíle všem čtyřnohým kamarádům z útulků? Loňská sbírka byla velmi úspěšná a pomohla zpříjemnit zimní měsíce nejednomu pejskovi či kočičce. Proto jsme se letos rozhodli tuto akci zopakovat. Pomozte s námi!
V termínu od 28. listopadu do 9. prosince 2016 bude pořádána sbírka pro vybrané útulky, do které můžete přinést vše, co již doma nepotřebujete a zvířátkům tyto věci naopak zpříjemní jejich pobyt v útulcích.
Darovat můžete cokoli (více letáček). Všechny darované věci budou předány vybraným útulkům pro opuštěná zvířátka. Z celé této akce bude pořízená fotodokumentace, kterou si pak můžete prohlédnout na webových stránkách naší školy.
Děkujeme společně se čtyřnohými kamarády za Vaši spolupráci, solidaritu a ochotu pomoci.

Adéla Barčáková, Jarmila Vávra Ambrožová

Listopad

Pohovory o prospěchu a chování

 • ve čtvrtek 24. listopadu 2016 od 15:00 do 17:00 hod.

Vyhlášení volného dne ředitelem školy

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění volný den v termínu 18. 11. 2016. Volný den byl vyhlášen z důvodu – oprava hlavního přívodu vody a oprava kanalizační přípojky ve škole.
Nebude vařit školní jídelna, nebude v provozu školní družina. Žáci a rodiče jsou o této skutečnosti informováni způsobem: zveřejněním v systému EduPage dne 7. 11. 2016 a také na vývěsní tabuli na dveřích školy. Dálkový přístup k podrobnějším informacím je umožněn na: www.zsstipa.cz. O vyhlášení volného dnu informoval ředitel školy zřizovatele elektronickou poštou.

Mgr. Lubomír Klátil, ředitel školy

Výuka přírodních věd nově

Naše škola se od listopadu letošního roku zapojila do projektu Výuka přírodních věd nově, realizovaného Společností pro kvalitu školy a stala se centrem kolegiální podpory. Do tohoto projektu je zapojeno celkem 14 škol ze všech krajů České republiky.
Hlavním cílem projektu je modernizace výuky přírodovědných předmětů – použití moderních technologií a elektronických měřících zařízení ve výuce, posílení mezipředmětových vztahů a v neposlední řadě také využití nových motivačních prvků pro žáky.
Garantem centra je Mgr. Lubomír Klátil, vedoucími centra kolegiální podpory jsou učitelé přírodovědných předmětů Mgr. Tomáš Bobál, Ing. Marcela Pinďáková a Ing. Mgr. Jarmila Vávra Ambrožová, Ph.D.
Informace o průběhu projektu budou uveřejňovány na webových stránkách školy a také na oficiálním webu projektu http://www.kvalitaskoly.cz/prirodnivedy.

Jarmila Vávra Ambrožová

Sbíráme víčka pro Kristýnku

Stále pokračujeme ve sběru víček pro Kristýnku, která je od narození postižená těžkou formou dětské mozkové obrny. Můžete sbírat víčka od PET lahví, saponátů, šlehačky, pracích prostředků, aviváží, tekutých mýdel, kávy, kečupů, nápojů atd. Nasbíraná víčka si odveze rodina Kristýnky a použije na nákup invalidního vozíku. Děkujeme.

Lenka Machálková

6. zprávy za září a říjen 2016

Bonus ke zprávám: Vánoční koncert a besídka, ZŠ Štípa 1990

Říjen

Týden k volbě povolání

V pondělí 31. 10. 2016 a ve středu 2. 11. 2016 vždy od 13:00 do 17:00 hodin v budově Krajské pobočky Úřadu práce ČR ve Zlíně. Více informací...

Mimořádná změna dobíjení kreditu

Dobíjení kreditu se z důvodu podzimních prázdnin přesouvá ze středy 26. října na úterý 25. října 2016.

Dýňohraní aneb dovádíme s dýněmi

 • Výstava vyřezávaných dýní
  Chceš si hrát? Pokud ano, vyřež doma s rodiči dýni dle své fantazie, přines ji do školy v týdnu od 17. 10. do 21. 10. a staň se dýňovým řezbářem.
 • Lampiónový průvod (21.10.) – z důvodu nepříznivého počasí zrušeno, dýně si můžete odnést již po pátečním vyučování.

Týden zdraví

Stezka odvahy – školní družina

24. října 2016. Více informací na plakátku a u vychovatelů.

Změna provozního řádu školního hřiště:

Z důvodu ukončení pracovního poměru správce školního hřiště bude areál od 14.10.2016 do 31.3.2017 v pracovní dny a svátky uzavřen. V sobotu a neděli bude areál uzavřen od 1.11.2016 do 31.3.2017 (případné pronájmy je možno domluvit v kanceláři školy).

Mgr. Lubomír Klátil

Důležité upozornění pro rodiče žáků 1. až 3. ročníků

Týden zdraví 10. – 16. 10. 2016

I letos se naše škola zapojila do projektu města Zlína – Týden zdraví. Během této doby si nebudeme povídat o nemocech, ale hlavně o tom, jak o své zdraví pečovat.
Proto si celý týden budeme nosit zdravé svačinky a omezíme sladkosti. V úterý si žáci 1. stupně vyzkouší, že učit se nemusí jen v lavicích, ale i za pohybu na čerstvém vzduchu v nedaleké Zoo. V pátek si zacvičíme s Davidem Voráčem a odpoledne se vrhneme na úklid okolí školy.
A protože bude celý týden hodně nabitý, nezapomeneme se na to pořádně vyspat!

Jana Kundrátová

72 hodin – dobrovolný úklid okolí naší školy

V pátek 14. října 2016 proběhne dobrovolný úklid okolí naší školy. Do akce se mohou zapojit děti 2. stupně. Úklid začne ve 14:00. Po úklidu bude následovat občerstvení ve formě špekáčků, které si budou zapojené děti opékat na zahradě školy. Celá akce potrvá do 17:00. Budeme rádi, když se zúčastníte, každá pomoc je vítána. Více na www.72hodin.cz.

Eva Vlasatíková

Sběr pomerančové kůry

I v letošním roce pokračujeme ve sběru pomerančové kůry. Nasušenou kůru noste do kabinetu výtvarné výchovy. Děkujeme.

Lenka Machálková

Sběr papíru

SRPŠ při naší škole pořádá sběr papíru, kontejner bude ve školním dvoře od pátku 30.9. do pátku 7.10.2016. Děkujeme.

Třídní schůzky SRPŠ

 • Čtvrtek 6. října 2016 od 16.00 hod.
 • Rodiče žáků 9. ročníku začínají již v 15.30 v učebně 9. A (informace výchovné poradkyně k přijímacímu řízení na SŠ a informace k ozdravnému pobytu v Chorvatsku).
 • Součástí třídních schůzek rodičů žáků 7. ročníku budou informace k lyžařskému výcvikovému kurzu.

Září

EduPage

 • Návody na ovládání systému naleznete na https://zsstipa.edupage.org v sekci Návody.
 • Všem rodičům byly mailem zaslány přihlašovací údaje do systému EduPage. Pokud někdo údaje neobdržel, kontaktujte Mgr. Roberta Dleska zastupce@zsstipa.cz. Děkujeme.

Logická olympiáda

V letošním roce probíhá na naší škole již druhé kolo Logické olympiády. Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky, založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Soutěž je pro ZŠ rozdělena do kategorií A1 (žáci první třídy), A (žáci 2. – 5. třídy) a B (žáci 2. stupně).
Registrace do soutěže probíhá do 30. září 2016. Poté budou v průběhu října, dle věkové kategorie, zpřístupněny online testy k vyplnění a v případě úspěchu postupují žáci do krajského kola. Pojďte si to také vyzkoušet, a jak hlásá heslo soutěže, odvažte se používat vlastní rozum. Více informací o soutěži a možnosti přihlášení naleznete na www.logickaolympiada.cz.

Jarmila Vávra Ambrožová (za II. stup.) a Markéta Mlčochová (za I. stup.)

Stravování – dobíjení kreditu

Dobíjení kreditu je z důvodu státního svátku přesunuto na čtvrtek 29.9.2016.

Vyhlášení volného dne ředitelem školy

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění volný den v termínu: 26. 9. 2016. Volný den byl vyhlášen z důvodu – plánované přerušení dodávky elektřiny v tento den v době 7.30–15.00 hod. dodavatelem. Nebude vařit školní jídelna, nebude v provozu školní družina.
Žáci a rodiče jsou o této skutečnosti informováni způsobem: zveřejněním v systému EduPage dne 16. 9. 2016 a také na vývěsní tabuli na dveřích školy. Dálkový přístup k podrobnějším informacím je umožněn na: www.zsstipa.cz.
O vyhlášení volného dnu informoval ředitel školy zřizovatele elektronickou poštou.

Mgr. Lubomír Klátil, ředitel školy

Den bez aut

Ve čtvrtek 22. září proběhne jako každoročně Evropský den bez aut. Hlavním záměrem kampaně je upozornit na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a na různé způsoby jeho řešení – podpora veřejné dopravy silniční i železniční, budování cyklostezek, zlepšení míst pro pěší atd. I letos můžete využít městskou hromadnou dopravu, která bude v tento den zcela zdarma.

Mgr. Eva Vlasatíková

EduPage – nový informační systém školy

Všechny informace a novinky k novému informačnímu systému školy zobrazujeme na úvodní stránce EduPage (odkaz na horní liště, adresa https://zsstipa.edupage.org).

Školní rok 2016/2017

Elektronická ŽK

Vážení rodiče, na základě průzkumu z konce minulého školního roku, ve kterém se většina z Vás vyjádřila pozitivně k zavedení elektronické ŽK (dále EŽK), zavádíme od tohoto školního roku pro žáky 3. – 9. ročníku EŽK, která bude součástí nového informačního systému školy – EduPage (odkaz na horní liště, adresa https://zsstipa.edupage.org). Nejprve Vám zašleme po žácích výpis z evidence, kde prosím zkontrolujte všechny údaje a zejména Váš e-mail. Na uvedený e-mail Vám totiž poté zašleme přihlašovací údaje do EŽK (rodič a žák budou mít odlišné přihlašovací údaje).

Minivolejbal

Od 14. září 2016 každou středu od 15 do 16 hod. (1.–3. roč.) a od 16 do 17 hod. (4.–5. roč.) v tělocvičně ZŠ Štípa. Více informací na plakátku a u pana uč. Hložka a třídních učitelek.

Prodej čipových karet a dobíjení kreditu

(v kanceláři školní jídelny - zadní vchod do kuchyně)

Pro všechny žáky školy (i pro žáky nové a žáky 1. tříd)

 • pondělí 29.8.2016 od 10.00 do 14.00 hod.
 • úterý 30.8.2016 od 12.00 do 16.00 hod.
 • středa 31.8.20165 od 9.00 do 12.00 hod.

Pouze pro žáky 1. tříd a nové žáky školy

 • čtvrtek 1.9.2016 od 7.00 do 10.00 hod.

Pro všechny žáky školy

 • pátek 2.9.2016 od 7.00 do 7.20 a od 11.00 do 13.40 hod.

Organizace začátku školního roku 2016/2017

 • Ve čtvrtek 1. září bude vyučování probíhat od 7.30 do 9.15. Žáky 2. – 9. ročníku od 7.30 vyzvednou před školou třídní učitelé. Žáci 1. ročníku spolu s rodiči přijdou na 7.30 do školní jídelny (s sebou aktovku a přezůvky).
 • V pátek 2. září končí vyučování žákům 1. stupně po 4. vyučovací hodině (v 11.15), žákům na 2. stupni po 5. vyučovací hodině (ve 12.10).
 • Provoz školní jídelny i školní družiny začíná v pátek 2. září. Nezapomeňte si dobít kredit, případně zakoupit kartu.

Úřední dny v kanceláři školy v období prázdnin

Čtvrtek 7.7., pátek 8.7., čtvrtek 28.7., pátek 29.7. a v pracovní dny od 15.8. až do konce prázdnin; vždy od 8 do 12 hodin.

ARCHIV

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Ovoce a zelenina do škol

 Ovoce a zelenina do škol

Školní automat na zdravou svačinku

Happy Snack

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál