Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Informace > Školská rada

Okolí školy s velkou zahradou.
Foto: L. Klátil
Jezírko.
Foto: L. Klátil

Školská rada

Školská rada na naší škole byla zřízena usnesením Rady města Zlína v roce 2006. Má 6 členů – dva zástupce z řad rodičů, dva z řad pedagogických pracovníků a dva zástupci jsou delegováni zřizovatelem.
Členové školské jsou voleni na tři roky.
Scházejí se minimálně dvakrát za rok , kde jsou informováni o veškerém dění ve škole, vyjadřují se k návrhům vzdělávacích programů, schvalují školní řád a jeho změny, schvalují výroční zprávu, podílejí se na zpracování koncepčních záměrů školy, podávají podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a orgánům vykonávající státní správu ve školství. Jsou nápomocni v rozvoji naší školy.

M. Miková

Členové

  • Bc. Kateřina Francová (za zřizovatele)
  • Ing. Libuše Holá (za zřizovatele)
  • Mgr. Světlana Divilková, předsedkyně (za rodiče)
  • Ing. Božena Antoláková (za rodiče)
  • Mgr. Miloslava Miková, tajemnice (za pedagogické pracovníky), mikova@zsstipa.cz
  • Mgr. Markéta Mlčochová (za pedagogické pracovníky), mlcochova@zsstipa.cz

 

 

 

 

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál