Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Informace > Školní poradenské pracoviště – ŠPP

Okolí školy s velkou zahradou.
Foto: L. Klátil
Jezírko.
Foto: L. Klátil

Školní poradenské pracoviště – ŠPP

Školní poradenské pracoviště při Základní škole Zlín, Nová cesta 268, Zlín-Štípa (dále jen ŠPP) zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na naší škole.
ŠPP poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům, ale i pedagogům. Snaží se pomáhat jim při zvládání a řešení obtíží jednak výchovných, dále kariérních, ale v neposlední řadě také vzdělávacích.
Služby ŠPP na naší škole zajišťují:

Školní poradenské pracoviště dále spolupracuje s vedením školy, se všemi pedagogy, ale také s dalšími poradenskými zařízeními jako je Krajská pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciálně pedagogická centra. Každoročně pořádá tzv. Školní poradenský den, na kterém se rodiče žáků mohou setkat s pracovníky pracoviště i s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny a konzultovat s nimi výchovné, vzdělávací a jiné problémy, se kterými se jejich dítě potýká.
Poradenské pracoviště také koordinuje a zastřešuje práci asistentů pedagoga na naší škole.

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál