Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Akce > 2014/2015 > Jarmark

Akce 2014/2015

Slavnostní zakončení školního roku 2014/2015 Malování Štípského šenku ZOO – 1. A Plavání – 2. ročník Hra na housle Závod hlídek Dopravní hřiště – 4. B Chorvatsko Práce žáků 2. tříd v keramickém kroužku Balíčky pro Nepál Školní výlety Návštěva dětí ze školek Projekt Mimina – 8. třídy Food – 6. třídy Zájezd do Vídně Eko-olympiáda Exkurze do Dukovan Beseda s panem režisérem Podolským Pálení čarodějnic Čarodějné vyučování Den Země – 3. ročník Den Země – 4. ročník Den Země – 6. B, 7. B Den Země – 6. A Den Země Vycházka na Větřák Návštěva farmy u Březíků Příběh chleba Čas proměn – 6. ročník Den otevřených dveří Egypt – 6. ročník Taneční – 8. třídy Zájezd do Vídně Portrét v 8. B Beseda o knihách – 1. A Výlet do Brna – 5. ročník Městská policie Zlín – 6. B Příklady dobré praxe - setkání ekotýmů Hodina dějepisu v VI. B Městská policie Zlín – 6. A Vyprávění starého vlka – divadlo Ptačí řeči – 1. a 2. ročník Slavnostní předání 4. titulu Ekoškola Co ses dnes naučil? – 5. B Řemesla a poctivá výroba – 3. třídy Hasík – 2. a 6. ročník Interaktivní výstava Hry a klamy – 7. A, 7. B, 8. A Lyžařský výcvikový kurz – 7. ročník Karneval – 1. a 2. ročník Seminář ČČK – 9. ročník Obrazy ve sněhu – 6. A Plavání – 3. třídy Pohádkový den – 2. B Zimní radovánky – 2. třídy Horští záchranáři – školní družina Dobroty pro zvířátka Zimní radovánky – 1. A Vánoční besídky Vánoční pečení v němčině Jeden vánoční den ve školní družině Vánoční pošta Čarovné Vánoce Vánoce ve světě Jarmark Mikuláš Fíha-dýha Pečení perníků – školní družina Hodina chemie v 8. třídách Já a moje rodina – 1. třídy Mravenčí království – 2. ročník Hasík – 2. ročník Slavnost Slabikáře – Pasování prvňáčků na čtenáře Já a moji kamarádi – 1. třídy Cesta kolem světa – školní družina V zákopech a zázemí – výstava – 9. AB 9. B učí ekologii Finanční gramotnost – beseda – 4. A XIV. Krajská konference EVVO Společenské přešlapy Tajemství vědy a techniky – 8. A Máme miminko – 1. A Výsadba třešňové aleje Můžu se stát hrdinou – Jak se bránit nátlaku – beseda pro 4. ročník Sběr sklenic – poděkování Cimbálová muzika Réva Dýňohraní Plašidla a strašidla ve školní družině Halloween ve 3. A Halloweenské učení ve 3. B Halloween u třeťáků Výstava Bodies revealed – 8. ročník Týden zdraví – projekt V zákopech a zázemí – výstava – 7. A Gotická monstrance Pohanský bůh Radegast a jeho zlatý poklad - školní družina Beseda v knihovně Naši noví prvňáčci

Vánoční jarmark

Ve čtvrtek 11. prosince 2014 proběhl na naší škole už po dvanácté vánoční jarmark. Za to, že se jarmark vydařil, patří velké poděkování všem, kteří se na jeho přípravě a průběhu podíleli. V prvé řadě bychom chtěli poděkovat všem maminkám, babičkám a ostatním šikovným kuchařkám, které nám napekly dobroty, které všem i s punčem moc chutnaly. Za výborný punč patří poděkování našim paním kuchařkám do školní kuchyně a za dobroty poděkování také pro paní učitelky do sborovny.
Za skvělou atmosféru a spoustu krásných výrobků moc děkujeme našim lektorkám v dílničkách – paní Zábojníkové, Zajíčkové, Černobilové, Košákové, Hunákové, Dlabajové, Zábojníkové a Mozgové, Divílkové, Mlčkové a Koutňákové! A za zaslané výrobky na prodej paní Dlabajové, Jaroňové, Barcuchové a panu Kadlčákovi.
Za vytvoření příjemné vánoční atmosféry na jarmarku patří poděkování našim deváťákům a všem ostatním žákům, kteří vyráběli, prodávali a pomáhali. Byli jste skvělí!
No a nakonec velké poděkování pro paní učitelky a pro pány učitele, protože bez nich by žádný jarmark nebyl. Oni to všechno vymysleli, připravili, zrealizovali a společně si to ve čtvrtek užili. Díky!

Pavlína Strašilová a Miroslava Sluštíková

Video

Foto

 

Rok se s rokem sešel a vánoční jarmark opět klepe na dveře – letos už podvanácté! Ve všech třídách se v hodinách výtvarné výchovy pilně pracuje – šijeme, lepíme, vystřihujeme, vyšíváme, zdobíme a chystáme krásné výrobky, které se budou prodávat na vánočním jarmarku ve čtvrtek 11. prosince od 15.00 do 17.00 hodin v naší škole.
I letos můžete přijít ochutnat vánoční punč a různé dobroty a vyrobit si jednoduché ozdoby a dekorace do vánočních dílniček. Už se nám přihlásily šikovné a tvořivé maminky, ale pokud by měl zájem ještě někdo další, kontaktujte, prosím, Mgr. Pavlínu Strašilovou nebo Mgr. Miroslavu Sluštíkovou. Budeme moc rádi, pokud nám pomůžete i s napečením různých vánočních dobrot, kontakty jsou stejné.
Přijďte si užít příjemnou jarmarkovou atmosféru, něco nakoupit a ochutnat a podívat se, jak jsou naši žáci šikovní!

Mgr. Pavlína Strašilová

 

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál