Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Akce > 2014/2015 > Projekt Mimina – 8. třídy

Akce 2014/2015

Slavnostní zakončení školního roku 2014/2015 Malování Štípského šenku ZOO – 1. A Plavání – 2. ročník Hra na housle Závod hlídek Dopravní hřiště – 4. B Chorvatsko Práce žáků 2. tříd v keramickém kroužku Balíčky pro Nepál Školní výlety Návštěva dětí ze školek Projekt Mimina – 8. třídy Food – 6. třídy Zájezd do Vídně Eko-olympiáda Exkurze do Dukovan Beseda s panem režisérem Podolským Pálení čarodějnic Čarodějné vyučování Den Země – 3. ročník Den Země – 4. ročník Den Země – 6. B, 7. B Den Země – 6. A Den Země Vycházka na Větřák Návštěva farmy u Březíků Příběh chleba Čas proměn – 6. ročník Den otevřených dveří Egypt – 6. ročník Taneční – 8. třídy Zájezd do Vídně Portrét v 8. B Beseda o knihách – 1. A Výlet do Brna – 5. ročník Městská policie Zlín – 6. B Příklady dobré praxe - setkání ekotýmů Hodina dějepisu v VI. B Městská policie Zlín – 6. A Vyprávění starého vlka – divadlo Ptačí řeči – 1. a 2. ročník Slavnostní předání 4. titulu Ekoškola Co ses dnes naučil? – 5. B Řemesla a poctivá výroba – 3. třídy Hasík – 2. a 6. ročník Interaktivní výstava Hry a klamy – 7. A, 7. B, 8. A Lyžařský výcvikový kurz – 7. ročník Karneval – 1. a 2. ročník Seminář ČČK – 9. ročník Obrazy ve sněhu – 6. A Plavání – 3. třídy Pohádkový den – 2. B Zimní radovánky – 2. třídy Horští záchranáři – školní družina Dobroty pro zvířátka Zimní radovánky – 1. A Vánoční besídky Vánoční pečení v němčině Jeden vánoční den ve školní družině Vánoční pošta Čarovné Vánoce Vánoce ve světě Jarmark Mikuláš Fíha-dýha Pečení perníků – školní družina Hodina chemie v 8. třídách Já a moje rodina – 1. třídy Mravenčí království – 2. ročník Hasík – 2. ročník Slavnost Slabikáře – Pasování prvňáčků na čtenáře Já a moji kamarádi – 1. třídy Cesta kolem světa – školní družina V zákopech a zázemí – výstava – 9. AB 9. B učí ekologii Finanční gramotnost – beseda – 4. A XIV. Krajská konference EVVO Společenské přešlapy Tajemství vědy a techniky – 8. A Máme miminko – 1. A Výsadba třešňové aleje Můžu se stát hrdinou – Jak se bránit nátlaku – beseda pro 4. ročník Sběr sklenic – poděkování Cimbálová muzika Réva Dýňohraní Plašidla a strašidla ve školní družině Halloween ve 3. A Halloweenské učení ve 3. B Halloween u třeťáků Výstava Bodies revealed – 8. ročník Týden zdraví – projekt V zákopech a zázemí – výstava – 7. A Gotická monstrance Pohanský bůh Radegast a jeho zlatý poklad - školní družina Beseda v knihovně Naši noví prvňáčci

Projekt Mimina – 8. třídy

Poslední květnový týden byl pro žáky osmého ročníku trochu netradiční. Kromě školních pomůcek si do školy nosili i panenky, které představovaly jejich děti. Probíhal totiž už tradiční projekt s názvem Mimina.
Co bylo jeho cílem? Zkusit si, jaké to je být rodičem. Vytvořit rodinu, která by měla správně fungovat. Postarat se o miminko a naučit se zodpovědnosti. Umět se s partnerem dohodnout na výchově.
Většina chlapců a dívek k tomu přistoupila opravdu zodpovědně. Pečovali o své děti s láskou. Dělili se o jejich výchovu.
Problematice rodičovství se děti věnovaly také ve většině předmětů. V českém jazyce uvažovali, jací budou jednou rodiče. V angličtině si povídali o mateřské dovolené v anglosaských zemích, samozřejmě anglicky. Ve výtvarné výchově se vrátili do dětství a malovali jako malé děti. V přírodopisu se dozvěděli, jak se miminko vyvíjí a v chemii zjišťovali složení potravy. V dějepisu zkoumali vývoj dětských kočárků a jedna třída si také v matematice spočítala, kolik peněz z rodinného rozpočtu připadne na péči o dítě.
Pro dívky byla připravena velmi zajímavá beseda s paní Karlou Štěpánovou, porodní asistentkou, o těhotenství a porodu.
Velmi milé bylo, když mezi děti zavítala paní učitelka Lenka Machálková se svou malou dcerou Elenkou, aby jim barvitě vylíčila radosti a starosti rodičů na tzv. rodičovské dovolené.
Byl to zkrátka tak trochu jiný týden ve škole.

Pavlína Matějíčková, Pavlína Strašilová

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál