Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Akce > 2005/2006 > Svatba

Svatba

Dne 22. 12. 2005 se uskutečnila akce "SVATBA", kterou pořádali žáci 7.A třídy.

Snoubenci, družičky, svědci, ale i hosté se pilně připravovali na tento Velký Den.Tuto svatbu zahájilo tradiční oddání snoubenců Veroniky Žáčkové s Mirkem Bednaříkem.

Pověřen oddáním byl pan ředitel Jaromír Vařák a za to mu děkujeme. Musíme ovšem podotknout, že byli oddáni jen na dopoledne. Po oddání následovalo překvapení pro novomanžele v podání zpěvu Denisy Řehákové a Bohdany Pagáčové, za doprovodu pana učitele Tomáše Bobála, který hrál na kytaru. Zazpívali píseň z filmu Titanic.

Když už jsme to měli za sebou, následovala tak dlouho očekávaná hostina. Po přípitku, který pronesli svědci Tomáš Ponížil a Veronika Holá, následovalo společné foto a pak jsme se pustili do předem nachystaného občerstvení. Poté se nám zachtělo do tance. První tanec patřil nevěstě a ženichovi, po chvilce tančili už všichni. A nakonec bylo vystoupení
Markéty Partikové a Elišky Toušové.

Poděkování patří hlavně panu řediteli, p.uč. Tomáši Bobálovi za vyfocení celé akce a p. uč. Pavlíně Matějíčkové za originální nápad.

Žákyně 7. A

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál