Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Akce > 2006/2007 > O Budulínkovi

O Budulínkovi

20. prosince 2006 žáci 5. tříd zahráli operu od pánů Svěráka a Uhlíře O Budulínkovi. Jejich vystoupení se velmi líbilo všem žákům z 1. stupně, kteří mohli vidět jak taková opera či spíše operka skutečně vypadá. Všechno bylo na živo: orchestr hrál, operní pěvci doprovázeni velkým sborem zpívali.

Celá opera byla již před časem nahrána na DVD a zaslána pánům Svěrákovi a Uhlířovi, kteří, pokud se jim bude líbit, navštíví naši školu. Tak jsme napjatí. Velký dík patří paním učitelkám A. Jandáskové a A. Romanové, které s dětmi vše nacvičily.

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál