> Ekoškola > Usilujeme o titul "Ekoškola" > Ekokodex

Odkazy k této stránce

Pracovní tým Zápisy ze schůzek pracovního týmu Analýza školy Ekokodex Plán činností

Odkazy ven

Sdružení TEREZA Nadační fond VEOLIA
Okolí školy s velkou zahradou.
Foto: L. Klátil
Jezírko.
Foto: L. Klátil
V teráriích najdeme i chameleony.
Foto: L. Klátil

Analýza školy

Důležitou součástí projektu Ekoškola je analýza školy, která se skládá ze sedmi částí. Školní ekotým školu již analyzoval a zde máte k nahlédnutí výsledky:

Prostředí školy

Žákům a učitelům se líbí prostředí školy.
Žákům se líbí výtvarná výzdoba školy.
Žáci mají možnost využít vlastní invenci při zkulturnění prostředí jejich tříd.
Na chodbách i ve třídách jsou nástěnky s různou tématikou.
Nejhezčí třída je nová učebna přírodopisu.
Každá učebna má svého správce a o úklid se starají uklízečky.
Ve vchodové části školy je minimální výzdoba. Po chodbách, ve vestibulech a především ve třídách je velká květinová výzdoba.
Kolem školy je bohatý zelený areál.
Ve třídách se o rostliny žáci, na chodbách uklízečky a o školní zahradu žáci a učitelé.
Je spokojenost se zelení ve škole.
O své okolí škola soustavně pečuje především v hodinách pracovních činností a také při úklidových brigádách.

Voda

Spotřeba vody se zaznamenává pomocí systému Energy broker.
Žáci průběžně sledují, aby nekapaly vodovodní kohoutky ve třídách, pan školník kontroluje průběžně
kapající kohoutky ve zbytku školy.
Škola využívá převážně vodu z vodovodní sítě.
Škola nemá zaveden zvláštní rozvod užitkové vody.
Odpadní voda ze školy končí v kanalizaci.
Ve škole se snažíme používat čisticí prostředky bez fosfátů.
Roční spotřeba vody je 1454,000m3.
Za poslední rok škola zaplatila 212 037,-.
Podíl na spotřebě vody mezi jednotlivými provozy: byt školníka - 6120,-, školní jídelna - 39992,-,
školní družina 9446,-, ZŠ 156479,-.
Úsporné hlavice nejsou pravidelně čištěny.
Pokud některý kohoutek kape, je rychle opraven.
Ve škole jsou k dispozici sprchy.
Veškerá voda ve škole je pitná.
Škola získává pitnou vodu z Hrobic.
Děti jsou průběžně informovány o tom, co se nesmí vylévat do odpadu (kyseliny).

Energie

Škola má průkaz energetické náročnosti budovy.
Využíváme systému Energybroker ke sledování energií ve škole.
Sledujeme nákup nových spotřebičů (šetrná řada).
Vypínáme spotřebiče a nenecháváme spotřebiče ve fázi stand –by.
Zachování systému měření teploty v místnostech školy systémem Dirc.
Dodržujeme nastavená pravidla zhasínání ve škole.
Škola nevyužívá rekuperaci.
Za poslední rok zaplatila škola za plyn 393 448 Kč.
Spotřeba elektřiny za poslední rok byla 53,063 MWh. Škola za ni zaplatila 357 364 Kč.
Vytápění je dálkově řízeno přes web (systém Dirc).
Součástí topného systému jsou čerpadla, které se nevypínají a má je na starosti pan školník.
Na radiátorech jsou nainstalované termostatické ventily.
Ve škole jsou dva typy ventilů v topném systému.
Za topením nejsou umístěny izolační desky.
Radiátory nejsou opatřeny kryty, ani před nimi nejsou žádné překážky.
Průměrná teplota vzduchu udržovaná ve třídách v topné sezóně je 22 °C.
Průměrná teplota vzduchu udržovaná v šatnách v topné sezóně je 19 °C.
V prostorách školy, které se nevyužívají vůbec nebo zřídka je udržovaná nižší teplota.
Ke škole patří velký pozemek.
Na školním pozemku je hřiště s dostatkem prolézaček, kde mohou žáci trávit čas i po škole.
Na školním pozemku se pěstují různé druhy dřevin i bylin.
Součástí školního pozemku je i ekoučebna, která se využívá v teplých dnech k výuce a také je
využívána při různých akcích pořádaných školou.

Odpady

Objednáváme a nakupujeme zboží ve větších baleních.
Udržujeme stávající rozsah třídění odpadů ve škole.
Pokud to bude možné, budeme i nadále využívat výrobky z recyklovaných materiálů.
Byl zrušen bufet, následně i automat na potraviny.
Část odpadu ze školní jídelny končí v drtičce a zbytek sbírá smluvní firma.
Využíváme tukovou jímku ve dvoře.
Stálé oboustranně kopírujeme a využíváme částečně popsané papíry v celé škole.
Zvýšení podílu dětí ve škole, které nosí vratné obaly na svačinu.
Obnovování košů ve třídách na tříděný odpad.
Koše na tříděný odpad v kabinetech nejsou.
Zachování školního systému třídění odpadu.

Doprava

Využíváme cyklostezku, MHD k dopravě do školy (žáci i učitelé).
Spolupráce s místní částí Štípa při zpracování projektu na nové dopravní řešení před školou
(chodníky, cesta).
Zefektivnit počet parkovacích míst pomocí značení bílých čar.
Chceme udržet stávající úroveň kolárny.

Biodiverzita

Vytváříme podmínky v péči o biotopy (les, louka, zahrada).
Rozšiřujeme popisky u nových dřevin a bambusů ve školní zahradě.
Vysazujeme nové druhy rostlin.
Čistíme a vyměňujeme ptačí budky.
Přikrmujeme ptáčky celou zimu.
Sečení louky až po výkvětu jarních bylin.
Pravidelné zakládání kompostů.

Šetrný spotřebitel

Nevyužité potraviny se předávají smluvnímu odběrateli a částečně jsou zpracovány v drtičce odpadu.
Žáci jsou neustále vyzíváni, aby si nosili svačinky v krabičkách a pití v lahvích na více použití.
Žáci učitelé využívají k písemným testům papíry, které jsou již z jedné strany popsány (šmíráky).
Učitelé v topné sezóně větrají krátce a intenzivně.
Na chodbách se během hodin a krátkých přestávek, pokud je to možné, nesvítí.
Svícení dál od oken.
O velkých přestávkách se v učebnách nesvítí.
Ve výtvarných a pracovních výchovách je často používán k tvorbě recyklovatelný materiál.
Pedagogický sbor má možnost kupovat výrobky z ekofarem.
 

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál