> Ekoškola > Jsme Ekoškola

Odkazy k této stránce

Pracovní tým Zápisy ze schůzek pracovního týmu Analýza školy Ekokodex Plán činností

Odkazy ven

Sdružení TEREZA Nadační fond VEOLIA
Okolí školy s velkou zahradou.
Foto: L. Klátil
Jezírko.
Foto: L. Klátil
V teráriích najdeme i chameleony.
Foto: L. Klátil

Jsme Ekoškola

Co je Ekoškola

Ekoškola je mezinárodní projekt spojující environmentální výuku ve škole s konkrétními praktickými kroky, které povedou k její ekologizaci. V současné době probíhá ve 40 zemích světa.

Kdy jsme začali

V únoru 2006, poté dva zástupci školy byli proškoleni v pražském sdružení Tereza. Toto sdružení je členem FEE (Foundation for Environmental Education).

Kdo je v projektu zapojen

Žáci školy, učitelé, TH pracovníci a rodiče, prostě ti, kteří chtějí být zapojeni do procesu plánování, rozhodování a vlastní realizace všech činností projektu.

Co je naším cílem

Cílem je pozitivně formovat ekologické myšlení na takovou úroveň, která umožní získání prestižního světového ocenění a certifikátu Ekoškola (ECO - SCHOOL).

Doba trvání projektu

Jedná se o dlouhodobý projekt s časovým omezením 2 roky. Projekt se skládá ze 7 částí:

  • Založení pracovního týmu
  • Analýza ekologického stavu školy
  • Plán činností (vyplývá z analýzy)
  • Monitoring a vyhodnocování
  • EVVO - Environmentální výchova a osvěta ve výuce
  • Informování a spolupráce (uvnitř školy, spolupráce s městem)
  • Ekokodex

Jsme EKOŠKOLA!

V pátek 26. ledna v 11 hodin u nás proběhla slavnost u příležitosti předání titulu a vlajky projektu Ekoškola. Slavnosti se zúčastnil náměstek primátorky města Zlín pan Hynek Steska. Mezi hosty byli i starostové obcí Lukova, Ostraty a Hvozdné, zástupci rodičů a samozřejmě celý Ekotým.

Podívejte se na:

Obnova titulu

Na konci roku 2008 nám měla vypršela platnost uděleného titulu a proto jsme už od začátku tohoto roku začali pracovat na jeho obhajobě. Ve všech oblastech jsme začali od srovnávací analýzy s původním stavem a na základě připomínek auditorů až po plnění nového plánu činností. Obměnili jsme náš Ekokodex a ke stávajícím tématům (odpady, energie, voda, prostředí školy) jsme ještě přidali dopravu.

V prosinci naši školu navštívily znovu auditorky ze sdružení Tereza, aby zjistily, jak jsme splnili naše cíle.

Máme podruhé titul Ekoškola!

Koncem ledna 2009 dostáváme dopis, že jsme uspěli a titul obhájili. Těšíme se na slavnostní předání certifikátu na Magistrátu města Zlína naší paní primátorkou i na cestu do Senátu ČR na konci června na slavnostní vyhlášení.

Slavnostní předání titulu Ekoškola

Ve středu 24. června 2009 se čtyři zástupci naší školy zúčastnili slavnostního předávání titulů Ekoškola v Senátu parlamentu ČR ve Valdštejnském paláci. Tento titul, který jsme získali podruhé, nám byl udělen s platností do konce roku 2010. Podívejte se na fotografie.

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál