Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Akce > 2013/2014 > Poklady starého Egypta - 6. A

Akce 2013/2014

Slavnostní zakončení školního roku 2013/2014 Závod hlídek Návštěva dětí z MŠ Keramický kroužek Mimina - projekt 8. ročníku Ozdravný pobyt v Chorvatsku Školní výlety Pátek 13. - SDH Štípa Plavecký výcvik 2. ročníku Projektový den v zoo Zlín Škola v přírodě Koncert skupiny Marbo Památka zakladatelů kostela ve Štípě - vystoupení našich žáků Motorky a motorkáři ve školní družině! Exkurze do SPŠ Zlín - 9. třídy Prohlídka výstavy ve štípském kostele Záchranářka pro páťáky Beseda s důchodci Duben ve 3. oddělení ŠD Pálení čarodějnic Čarodějné třídy Den Salvatora - 1. A a 2. A Taneční 8. ročníku Návštěva botanika - 7. třídy Přednáška přírodovědce - 5. třídy Den Země Den otevřených dveří 1. turnaj ve vybíjené mezi 3. A a 3. B Medové povídání - 1. třídy Dobrodružství v Africe - školní družina Březen ve 3. oddělení ŠD Litter less Na kole dětem Lyžařský výcvikový kurs - 7. třídy Únor ve III. oddělení školní družiny Karneval Nový ekokodex Poklady starého Egypta - 6. A Horolezecká expedice Gerlach 2014 - školní družina Plavecký výcvik 3. A, 3. B Večírek SRPŠ Sportovní dopoledne - 7. B Pololetní vysvědčení Policie ČR - přednáška Memento Domácí mazlíčci Pyžamový bál - školní družina (Po)vánoční čas ve III. oddělení ŠD Hledání perníkové chaloupky - školní družina Voda, základ života - 4. třídy Vánoce ve školní družině Vánoční besídky Besídka v Baťově vile Sváteční stoly - 7. třídy Akce ve 3. oddělení školní družiny Vánoce pro zvířátka Městská policie Zlín - 6. A Vánoční jarmark Mikuláš Krajská konference EVVO Městská policie Zlín - 6. B Hudba a zpěvy ve školní družině Návštěva planetária - 5. třídy Slavnost Slabikáře Návštěva ze sdružení Tereza Návštěva 2. B v knihovně Beseda s hasiči - 2. třídy Žížala Jůlie - 1. A Tvoření z recyklovatelných odpadů - 4. C Návštěva knihovny - 2. A Kabinet létajících úžasností Světový den Ekoškol, naše akce - proč nezkusit? Hasík - 7. ročník Český červený kříž - 9. ročník Školní družina - II. oddělení Lampiónový průvod Dopravní výchova 4. ročníků Spaní ve škole Dýňový řezbář Pojďme si udělat zdravou svačinu! - školní družina Draci a 2. B Naše posvícení Barevné dny a hledání piškotového pokladu ve školní družině Milá návštěva - Profesor Petr Piťha Prvňáčci

Poklady starověkého Egypta – výukový program Kam dohlédne Horovo oko?

V úterý 25. 2. 2014 jsme se my, žáci VI. A, vydali do Vlastivědného muzea v Olomouci. Čekala nás zde netradiční hodina dějepisu.
Ráno jsme se sešli o půl osmé na vlakovém nádraží ve Zlíně. Chvíli jsme ale museli počkat na ty, kteří přijeli o trochu později. Poté nám paní učitelka Matějíčková s panem učitelem Bobálem koupili lístky. Nastoupili jsme do vlaku, který nás zavezl do Otrokovic. Zde jsme měli asi jen dvě minuty na přestup do našeho rychlíku. Naštěstí jsme vše stihli a do Olomouce jsme dorazili včas.
Po krátké cestě jsme se nejdříve zašli podívat do gotického chrámu svatého Václava, který jsme si důkladně prohlédli. Pak jsme se vydali směrem k muzeu. Tam si nás vyzvedl sympatický pán, který s námi procházel celou výstavu. Rozdělili jsme se do skupin po čtyřech a dostali pracovní listy. Na každém listu byl obrázek jednoho z mnoha exponátů. My jsme měli za úkol exponát najít a zjistit o něm potřebné informace. Dokonce jsme luštili i egyptské hieroglyfy! Nakonec jsme zhlédli krátký film o egyptských pyramidách.
Po jeho skončení se naše třída vydala na olomoucké náměstí, kde jsme se na hodinu rozešli. Tento čas trávil každý po svém. Většina z nás ho ale využila k nakupování dobrot a dárečků. Když jsme se opět sešli, rozdala nám paní učitelka lístky na tramvaj. Tou jsme dojeli na vlakové nádraží, odkud jsme jeli zase zpátky vlakem do Otrokovic a pak do Zlína. Tam nás vyučující propustili.
Výlet se nám moc líbil a budeme na něj vzpomínat jak jinak než v dobrém. Za výlet musíme poděkovat paní Matějíčkové, která se postarala o to, abychom vůbec jeli, a panu učiteli Bobálovi za skvělou zábavu.

Magdaléna Mrlíková , žákyně VI. A
 

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál