Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Akce > 2013/2014 > Litter less

Akce 2013/2014

Slavnostní zakončení školního roku 2013/2014 Závod hlídek Návštěva dětí z MŠ Keramický kroužek Mimina - projekt 8. ročníku Ozdravný pobyt v Chorvatsku Školní výlety Pátek 13. - SDH Štípa Plavecký výcvik 2. ročníku Projektový den v zoo Zlín Škola v přírodě Koncert skupiny Marbo Památka zakladatelů kostela ve Štípě - vystoupení našich žáků Motorky a motorkáři ve školní družině! Exkurze do SPŠ Zlín - 9. třídy Prohlídka výstavy ve štípském kostele Záchranářka pro páťáky Beseda s důchodci Duben ve 3. oddělení ŠD Pálení čarodějnic Čarodějné třídy Den Salvatora - 1. A a 2. A Taneční 8. ročníku Návštěva botanika - 7. třídy Přednáška přírodovědce - 5. třídy Den Země Den otevřených dveří 1. turnaj ve vybíjené mezi 3. A a 3. B Medové povídání - 1. třídy Dobrodružství v Africe - školní družina Březen ve 3. oddělení ŠD Litter less Na kole dětem Lyžařský výcvikový kurs - 7. třídy Únor ve III. oddělení školní družiny Karneval Nový ekokodex Poklady starého Egypta - 6. A Horolezecká expedice Gerlach 2014 - školní družina Plavecký výcvik 3. A, 3. B Večírek SRPŠ Sportovní dopoledne - 7. B Pololetní vysvědčení Policie ČR - přednáška Memento Domácí mazlíčci Pyžamový bál - školní družina (Po)vánoční čas ve III. oddělení ŠD Hledání perníkové chaloupky - školní družina Voda, základ života - 4. třídy Vánoce ve školní družině Vánoční besídky Besídka v Baťově vile Sváteční stoly - 7. třídy Akce ve 3. oddělení školní družiny Vánoce pro zvířátka Městská policie Zlín - 6. A Vánoční jarmark Mikuláš Krajská konference EVVO Městská policie Zlín - 6. B Hudba a zpěvy ve školní družině Návštěva planetária - 5. třídy Slavnost Slabikáře Návštěva ze sdružení Tereza Návštěva 2. B v knihovně Beseda s hasiči - 2. třídy Žížala Jůlie - 1. A Tvoření z recyklovatelných odpadů - 4. C Návštěva knihovny - 2. A Kabinet létajících úžasností Světový den Ekoškol, naše akce - proč nezkusit? Hasík - 7. ročník Český červený kříž - 9. ročník Školní družina - II. oddělení Lampiónový průvod Dopravní výchova 4. ročníků Spaní ve škole Dýňový řezbář Pojďme si udělat zdravou svačinu! - školní družina Draci a 2. B Naše posvícení Barevné dny a hledání piškotového pokladu ve školní družině Milá návštěva - Profesor Petr Piťha Prvňáčci

Litter less

Průzkum

Ve škole proběhl v rámci Litter less průzkum, který měl ukázat, jak naše děti vnímají problematiku zvětšujícího se množství odpadů. Dotazníky vyplňovaly děti na prvním stupni s paní učitelkou, která jim vše dostatečně vysvětlila a na druhém stupni už děti zvládly vyplnit dotazník samy.

Dotazníky zpracovaly děti z devátých ročníků v rámci Ekologického semináře. Z výsledků vyplývá, že si naše děti  rostoucí množství odpadů uvědomují a snaží se s tím něco udělat

Kampaň

Naše škola se zapojila do kampaně jménem Litter less. Cíl zní lehce, musíme zmenšit množství odpadů. Je na čase změnit dnešní dobu. Členové ekotýmu se sejdou, dostanou veškeré informace a ty potom sdělí své třídě. Musíme se snažit zmenšit množství odpadů.
Například tím, že budeme nosit svačiny v krabičkách a ne stále používat a kupovat nové a nové sáčky. Dále by bylo vhodné používat PET láhve i několikrát po sobě. Je toho mnoho, jak zlepšit situaci s odpady. Mnohé z Vás napadnou další řešení nebo možnosti jak na to.
Vaše názory, návrhy, nápady s radostí uvítáme a sdělujte je prosím paní učitelce Vlasatíkové a Pinďákové, nebo přímo panu řediteli Klátilovi. Čím více z nás se aktivně zapojí, tím lépe to půjde.
Tato kampaň bude trvat od března do června. Po škole budou časem vystaveny i projekty žáků 9. ročníků, které se kampaně LL budou týkat. Takže zajímavosti se můžete dozvědět i touto formou.

Marcela Pinďáková

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál