Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Informace > Zájmové útvary a kroužky

Zájmové útvary a kroužky 2017/2018

Poslední aktualizace 15.9.2017

Do kroužků se přihlašuje u jejich vedoucího, který zároveň zodpoví případné dotazy. Kroužky většinou začínají začátkem měsíce října.

Organizované naší školou

Florbal

  • Pro 2. stupeň; v pátek od 13:15 do 14:45 v tělocvičně; vede Mgr. Štěpán Hložek

Keramický (již obsazeno)

  • Pro 1. ročník; ve čtvrtek? jednou za 14 dní od 11:40 do 13:10 v uč. prac. činností v suterénu; vede Mgr. Milada Krajíčková

Ekokroužek

  • Pro 1. stupeň; v úterý 1x za dva týdny od 12:15 do 14:15 hodin; vede Mgr. Jitka Bělínová

 

Všechny kroužky jsou zpoplatněny. Zde najdete kontakty na zaměstnance.

Organizované jinými subjekty

Minivolejbal

  • Pro 1.–3. ročník; ve středu od 15:00 do 16:00
  • Pro 4.–5. rořník; ve středu od 16:00 do 17:00 v tělocvičně; vede pan Přemysl Obdržálek, tel. 605 337 946

Angličtina

  • Soukromá jazyková škola Jeleny Kassawatové

Základní umělecké školy

ZUŠ Morava (domeček před školou)

ZUŠ Štefánikova

Výuka Výtvarného oboru pro školní rok 2017/18 na ZŠ Štípa probíhá
ve středu v čase od 12:25 do 16:15 hod.

První skupina - přípravné studium (dotace dvou vyučovacích hodin) - 12:25 - 13:55 hod. Druhá skupina - studium 1. stupně (dotace tří vyučovacích hodin) - 14:00 - 16:15 hod.
Náplní je především plošná a prostorová tvorba. Plošná tvorba je zastoupena kresbou, malbou, grafickými a kombinovanými technikami a v rámci prostorové tvorby se děti seznámí s modelováním, keramikou a tvorbou rozmanitých objektů z různorodých materiálů.

Vyučující: Mgr. Jitka Pacáková (absolventka Jihočeské univerzity České Budějovice – výtvarná výchova pro 2. st. ZŠ a MU Brno – výtvarná výchova na SŠ), působila jako lektorka kurzů arteterapie, vedla workshopy na mezinárodní konferenci v Brně, outdoorové kurzy pro studenty (artefiletické aktivity s hlínou, točení na hrnčířském kruhu), účastnila se keramických sympoziích v Koněšíně a realizovala projekt Výtvarná škola v přírodě.

  

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál