Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Akce > 2008/2009 > 4. B na Lešné

Slavnostní zakončení šk. roku 2008/2009 Slavnostní předání titulu Ekoškola Zájezd do Vídně E.ON Energy Truck JUNIOR TOUR Integrace dětí Mimina - projekt 8. ročníku Fotbal - školní družina Medvědí piknik Na indiánské stezce Školní výlety Ozdravný pobyt v Chorvatsku Netradiční hodina přírodopisu - koně Eko-olympiáda Ochutnávka hmyzích specialit Posezení s důchodci Kontrola budek Exkurze do Dukovan a Dalešic Beseda s hasiči Puzzle a mozaiky Den Země Škola v přírodě Místa utrpení, smrti a hrdinství Aerobik Ptačí budky Vítání jara - návštěva výstavy Evropský den, aneb cestujeme po Evropě… Taneční 8. tříd Zdravá výživa - Projekt 6. A Medové povídání Na statku - výukový program Burza knih Zachraňme sněhuláky Bazárek dětského oblečení Z pohádky do pohádky Lyžařský výcvikový kurz Večírek SRPŠ Goodbye Superstars Sběr vršků od PET lahví Eskymácké hry na sněhu a ledu Plavání 2. a 3. tříd Malí stopaři ze 2. A Zimní radovánky prvňáčků Městská policie - 3. A 2. B pomáhá zvířátkům Vánoční CD - MP3 Vánoční besídky Vánoce očima 8. A Návštěva městské policie Slavnostní úprava stolů Vánoční kouzlení ve školní družině Vánoční výzdoba Vánoční koncert cimbálové muziky Réva Keramická pec Vánoční jarmark Cukráři z 9. A Mikuláš Dějepisný výlet do Brna Koncert absolventů lidové školy umění Máme miminko Návštěva biofarmy u Březíků 4. B na Lešné Lampiónový průvod Landart - 8. B Královská moudrost Znaková řeč I bioodpad má své místo Turnaj v přehazované Nocování ve škole - 4. třídy Brno - hvězdárna a muzeum Praha Týden zdraví Můj kamarád pes - výchovný projekt Dějepisná exkurze na lukovský hrad

4. B na Lešné

Úterý 4. listopadu 2008 jsme prožili v ZOO Lešná. V tento krásný podzimní den jsme spojili matematiku, jazyk český, vlastivědu, přírodovědu, výtvarku a dokonce i tělocvik.
Vybaveni mapami, buzolou a plánem ZOO jsme se vydali na cestu. Na stanovišti před ZOO jsme zorientovali mapy a ukázali světové strany. Potom už jsme pospíchali mezi zvířata. Rozdělili jsme se do skupin a plnili úkoly zadané paní učitelkou. Zapisovali jsme si zvířata, která jsme viděli a třídili je do skupin. Celou trasu jsme zaznamenávali do plánku ZOO. U slonů jsme vytáhli papíry a kreslili je. Na závěr jsme si zařádili na průlezkách. Tento den se nám vydařil a líbil. Ve škole naše zápisky využijeme na společném projektu. Za výlet děkujeme rodičům Vaška Lázničky, kteří nám hradili vstup do ZOO.

Alena Romanová a žáci 4.B

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál