Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Akce > 2016/2017

Akce 2016/2017

Slavnostní zakončení školního roku 2016/2017 Závod hlídek Školní družina 2016/2017 ŠD Šikulové ŠD Domeček – II. pololetí Chorvatsko Bruslení – 2. třídy Povídání o včelách Mimina – projekt 8. tříd Pohádkový dětský den ve ŠD Druháci pro MŠ Den dětí Přátelský zápas ve fotbale – ŠD Zájezd do Vídně Zima v ŠD – bobování, sáňkování a sněžné radování :-) Expedice "Arapaima velká" – ŠD 2. oddělení Eko-olympiáda Sportovní turnaj ve vybíjené a přehazované – ŠD Exkurze do Krakova, Osvětimi a Březinky Školní výlety Den otevřených dveří Cesta kolem světa – výchovný koncert Škola v přírodě Exkurze do Moravského krasu Food Day Čarodějnické odpoledne v ŠD Čarodějné dopoledne Přednáška s Jakubem Vágnerem Velikonoční zdobení – 2. B Zápis do 1. ročníku Indiánská stezka přátelství – ŠD Lávová lampa Dopravní výchova – 4. ročník Taneční Zdravé nožky – 3. B Volba povolání – 8. třídy Štípa za 2. světové války Zvířátkový karneval – ŠD Lyžařský výcvikový kurz Tajný život města Plavání – 2. a 3. třídy Večírek SRPŠ Karneval – 1. a 2. třídy Závod horské služby – ŠD Vánoční besídky Vánoční pošta Předvánoční nálada v I. odd. ŠD Vánoční vaření chlapců – VII. A Posezení u stromečku – ŠD 2. oddělení Košt cukroví – školní družina Třída jako tým – VI. A Přinášíme teplo a radost útuláčkům – poděkování Perníková chaloupka – 1. C Vánoční jarmark Mikulášský fotokoutek ve ŠD Mikuláš Antropos – 6. A a 9. A Příprava na Vánoční jarmark – školní družina Ladovské Vánoce – prvňáci v knihovně Návštěva Filharmonie BM a galerie Návštěva galerie – 1. třídy Pracovní činnosti – vaření Pasování prvňáčků Poklad v lese – školní družina Drumbeny Hasík – 2. a 6. třídy Podzim ve školní družině Strašidelná stezka odvahy – ŠD Dýňohraní Krajský parlament dětí a mládeže Den stromů Týden zdraví Kejklířské divadlo 72 hodin Faraónův had Knihovna – 3. B Den řemesel – 9. třídy Rio 2016 ve školní družině Naše první výtvory – 1. A Evropský den sběru baterií

Exkurze do Krakova, Osvětimi a Březinky

Dne 11. 5. 2017 se žáci z osmých a devátých tříd zúčastnili zájezdu do Polska. Navštívili jsme historické město Krakov, ležící na řece Visle. Naše průvodkyně nás nejprve zavedla na královský hrad Wawel, toto místo je pro polský národ tím nejposvátnějším, protože zde bylo korunováno a pohřbeno mnoho králů. Dále jsme také navštívili Jagellonskou univerzitu, kostel sv. Ondřeje a v neposlední řadě také náměstí Rynek Glowny, kde jsme měli menší rozchod.
Poté jsme nasedli do autobusu a zamířili do koncentračního tábora Osvětim. Tady jsme s paní průvodkyní prošli tento obrovský komplex. Navštívili jsme halu s vlasy a věcmi obětí, viděli jsme oblečení obětí a spoustu dalších bloků, včetně bloku číslo 11, tzv. bloku smrti. Vyslechli jsme spoustu příběhů doprovázených fotografiemi. Tím ale naše cesta neskončila. Zamířili jsme do dalšího tábora Březinka. Tady bylo možno vidět vězeňskou toaletu a místa ke spánku.
Odvezli jsme si s sebou spoustu poučných, ale i mrazivých zážitků, na které nikdy nezapomenu. Výlet jsme si ovšem užili a počasí nám vyšlo.

Lenka Marečková, VIII.B

A jak to vnímali ostatní žáci?

„Výlet do Krakova a do Osvětimi pro mě byl nevšední zážitek, na který budu dlouho vzpomínat.“

„Velice poučný výlet a nádherné město Krakov.“

„Když jsme vstoupili do obrovského prostoru, který byl celý obehnán plotem s ostnatými dráty, tak se ve mně vše sevřelo a dopadl na mě pocit smutku, úzkosti a bezmocnosti. Tento silný zážitek mi navždy utkvěl v paměti.“

„Nedokážu si představit, že bych tohle zažila. Moc mě mrzí, že se tohle vůbec stalo, ale nedokážu, a ani si nechci představit, že se na to zapomene.“

„Výlet byl silný zážitek, který nám řekl, že se minulost nesmí opakovat a že budoucí události závisí na nás.“

„Nechápu, jak to mohli dopustit. Na takovou událost se nesmí zapomenout, aby se neopakovala.“

„Doufám, že se to nikdy nestane. Jsem rád, že jsem se narodil v této době.“

„Nemůžu uvěřit tomu, že takové hnusné věci prováděl člověk člověku.“

„Aspoň víme, co byl člověk schopen udělat jinému člověku, a doufám, že si z toho vezmeme ponaučení a už to nikdy nedopustíme.“
 

Fotogalerie

Foto: Kateřina Kučerová a Jarmila Vávra Ambrožová – děkujeme

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál