Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

Základní škola
ZLÍN
Nová cesta 268
příspěvková
organizace
763 14
ZLÍN-ŠTÍPA
IČO: 71008161
IZO: 102319472

Pevná linka:
577 914 233
Mobil:
737 024 824
E-podatelna: skola@zsstipa.cz
Datová schránka: e5ymupp

Kontakty Najdete nás zde Naši sponzoři Odkazy GDPR

> Archiv 2015/2016

Archiv 2015/2016

Slavnostní zakončení školního roku 2015/2016

5. zprávy za květen a červen

Červen

Školní výlety

Stravování – vracení kreditu pro odcházející žáky

Vracení zbylého kreditu bude probíhat v kanceláři ŠJ ve dnech:

  • úterý 28. 6. od 11.00 do 14.00 hod.
  • středa 29. 6. od 7.00 do 7.20 a od 11.00 do 15.30 hod.
  • čtvrtek 30. 6.  od 8.00 do 10.00 hod.

Čipová karta je nevratná.

Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče, od dalšího školního roku 2016/2017 zvažujeme možnost zavedení elektronické žákovské knížky. Abychom zjistili Váš případný zájem o tento způsob vzájemné komunikace, zasíláme Vám po žácích dotazník s informacemi a prosíme o jeho vyplnění a odevzdání třídním učitelům do 13.6.2016. Děkujeme.

Prohlédněte si, jak elektronická ŽK funguje (podepsání známek, omluvenky...). 

Fotografování

TV reportáž – Eko-olympiáda

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

V úterý 7. června 2016 v 16.00 hod. ve školní jídelně.

Květen

4. zprávy za březen a duben

Provozní řád školního areálu

Vážení rodiče,
v rámci zvyšování bezpečnosti dětí ve škole a bezpečnosti prostředí, ve kterém děti jsou, jsme přistoupili k dalšímu kroku. Z důvodu narůstajícího vandalismu, velkých škod na zařízení a nepořádku, který v areálu školní zahrady zůstává, jsme vydali provozní řád školního areálu. Tím budou stanovena pravidla jeho využívání. Počítá se s vybudováním nové brány v měsíci květnu. Areál bude otevřen v určité hodiny, kdy bude pořádek kontrolovat jeho správce. Mimo tuto dobu bude areál školní zahrady uzavřen. Výjimku je možno domluvit s vedením školy.

Mgr. Lubomír Klátil

Duben

Informace výchovného poradce – přijímací řízení na SŠ

Škola v přírodě – Posudek o zdravotní způsobilosti

Vážení rodiče,
dětem byl rozdán Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte. Potvrďte jej, prosím, u dětského lékaře a pošlete zpět třídní učitelce. Pokud se dokument jakýmkoliv způsobem poničí, ztratí…, je Vám k dispozici ke stažení.

Veronika Minaříková

Březen

3. zprávy za leden a únor

Dejme nepotřebné knihy do školy

Milí žáci a spolužáci.
Máme tady měsíc březen. To znamená, že brzy přijde jaro a s ním i jarní uklízení. 3. B začala uklízet už v lednu. Ono to ve třídě není až tak vidět, ale domácí knihovničky to poznaly. Přinesli jsme z domovů celkem 23 knížek, které už nečteme a přitom jsou moc hezké. Teď si je můžete půjčit. No, vlastně už půjčeny jsou, ale rychle se čtou a možná budete mít štěstí a nějakou objevíte.
Jen tak pro zajímavost. V prvním pololetí si bylo vypůjčit knížky 200 žáků. Největšími čtenáři jsme my – 3. B. Na paty nám šlape 5. B, 4. B, 3. A ,2. C a 4. A.
Udělejme „březnový pokus“. Domluvte se s rodiči, prohlédněte domácí knihovny a knihovničky, knížky, které nečtete přineste do školy. Podaří se některé třídě nahromadit více knížek než nám?
Pro nejpilnější třídu bude odměna.

Markéta Mlčochová a žáci 3. B

Doplatek na školu v přírodě

Vážení rodiče, od 1. března vybíráme doplatek na školu v přírodě ve výši 1400 Kč. Prosíme o zaslání této částky třídní učitelce nejpozději do 15. dubna 2016. Děkujeme.

Přijímací řízení do 1. ročníku 2016/2017

Únor

Ples SRPŠ

Sdružení rodičů a přátel školy děkuje všem sponzorům, účinkujícím a organizátorům školního plesu.

Věra Zapletalová, předsedkyně výboru SRPŠ

Sběr papíru

Sběr papíru probíhá od středy 10. 2. do pátku 19. 2. (termín prodloužen) ve školním dvoře. Děkujeme

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd proběhne v pátek 12. února 2016 v čase od 13.00 do 18.00 hod. v naší škole. V době od 30. ledna do 11. února 2016 bude zákonným zástupcům dětí zpřístupněna webová stránka www.zapisdozszlin.cz, na které se zaregistrují a vytvoří elektronický profil svého dítěte. Podrobné informace.

Mgr. Lubomír Klátil, ředitel školy

Vážení rodiče budoucích žáků prvních tříd, předkládám pedagogicko psychologickou poradnou vypracované požadavky na děti jdoucí k zápisu do školy:

Pokud budete chtít pro své dítě odklad školní docházky, můžete už od ledna kontaktovat KPPP Zlín – http://poradnazl.cz.

Mgr. Markéta Mlčochová, výchovná poradkyně

Leden

Záloha na školu v přírodě

Vážení rodiče, prosíme o zaslání zálohy na školu v přírodě ve výši 1400 Kč. Peníze je nutno odevzdat třídní učitelce nejpozději do 25. ledna 2016. Děkujeme za včasné odevzdání zálohy.

Alena Romanová a Veronika Minaříková

2. zprávy za listopad a prosinec 2015

Prosinec

Vyhlášení volného dne ředitelem školy

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění volné dny v termínu: 21. a 22. 12. 2015. Volné dny byly vyhlášeny z technických důvodů – stavební práce ve škole, sanitární den ve školní kuchyni. Nebude vařit školní jídelna, nebude v provozu školní družina.

Mgr. Lubomír Klátil

Nové informace výchovného poradce k přijímacímu řízení (3.12.2015)

Informace vydané Cermatem k přijímacímu řízení, 2. a další kola přijímacího řízení, informace o odvolávacím řízení.

Listopad

Ostraha školy

Vážení rodiče,
jak jsme vás již informovali na třídních schůzkách, snažíme se v první řadě zvýšit standard bezpečnosti vašich dětí ve škole. K čipovému a kamerovému systému přibude od 2. listopadu 2015 další prvek. Od tohoto data nastupuje v naší škole pracovník ostrahy, který bude fyzicky kontrolovat příchod osob do školy. Jak jsme již dopředu avizovali, do školy budou ráno vpuštěni jen žáci a zaměstnanci školy. Pokud by někdo z vás měl domluvenou schůzku ve škole, případně měl jiný vážný důvod k návštěvě školy, pracovník ostrahy si jej zapíše a zajistí přes kancelář doprovod pro tuto návštěvu po škole.
Věříme, že uvítáte tento vyšší způsob ochrany vašich dětí, který je plně podporován a doporučován Magistrátem města Zlína a pochopíte případná nedorozumění, která by mohla při zavádění nového systému nastat.

Ve Zlíně-Štípě 1. listopadu 2015

Mgr. Lubomír Klátil, ředitel školy

Říjen

Dýňohraní – poděkování

Milí rodiče a žáci naší školy,
chtěly bychom všem dýňovým řezbářům moc poděkovat za přinesené dýně, které nám po celý týden zdobily chodbu 1. stupně. Budeme se na Vás těšit dnes vpodvečer na lampiónovém průvodu, po kterém si Vaše dýně můžete odnést. Sraz je 18:30 na parkovišti Lešná. Společně takto zakončíme naše týdenní „Dýňohraní“.

Alena Romanová, Jitka Bělínová a Veronika Minaříková

Dýňohraní a lampiónový průvod

Chceš si hrát? Pokud ANO, vyřež doma s rodiči dýni dle své fantazie, přines ji do školy v týdnu od 19. do 23. října a staň se dýňovým řezbářem. Od 19. do 23. října 2015 proběhne výstava „vašich“ vyřezávaných dýní.

Naše celotýdenní dýňohraní završíme 23. října 2015 v 18.30 společným lampiónovým průvodem od parkoviště na Lešné ke škole, kde na Vás budou čekat vaše krásná svítící umělecká díla, která si po skončení můžete odnést domů. S sebou špekáčky a lampión. Prohlédněte si plakátek.

Těšíme se na Vás

Informace od výchovného poradce

  • Burza středních škol (19. listopadu 2015 v budově naší školy od 15.30, v rámci pohovorů o prospěchu a chování).
  • Poradenský den (18. listopadu 2015 naši školu navštíví pracovnice KPPP Zlín).
  • Aktuální informace ze semináře výchovných poradců k přijímacímu řízení na SŠ (říjen 2015).
  • Seznam středních škol přihlášených k pokusnému ověřování.
  • Více na: www.zsstipa.cz > Informace > Výchovný poradce

Týden zdraví 5. – 9. října 2015

„Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím.“ (A. Schopenhauer)
Proto ani my ve škole nezapomínáme na své zdraví a během tohoto týdne si rozšíříme své znalosti i dovednosti, jak o zdraví pečovat. Pro děti je připraven pestrý program zaměřený na zdravý životní styl, který se bude prolínat celým vyučováním. Čekají nás různé besedy a workshopy, cvičení o přestávkách i v hodinách a děti si po celý týden mají za úkol nosit zdravé svačinky. Program bude završen páteční vycházkou do Zoo. A komu by to ještě nestačilo, může využít nabídky aktivit pořádaných městem Zlínem v rámci projektu „Týden zdraví ve Zlíně“.
Jana Kolajová

1. zprávy ZŠ Štípa věnované týdnu zdraví

Září

Školní rok 2015/2016

ARCHIV

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Ovoce a zelenina do škol

 Ovoce a zelenina do škol

Školní automat na zdravou svačinku

Happy Snack

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál