Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

Základní škola
ZLÍN
Nová cesta 268
příspěvková
organizace
763 14
ZLÍN-ŠTÍPA
IČO: 71008161
IZO: 102319472

Pevná linka:
577 914 233
Mobil:
737 024 824
E-podatelna: skola@zsstipa.cz
Datová schránka: e5ymupp

Kontakty Najdete nás zde Naši sponzoři Odkazy GDPR

> Archiv 2017/2018

Archiv 2017/2018

Červen

Výběr zbylého kreditu pro odcházející žáky školy – kancelář ŠJ

 • středa 27.6.2018, 11.00–15.30 hod.
 • čtvrtek 28.6.2018, 7.00–14.00 hod.
 • pátek 29.6.2018, 7.00–10.00 hod.

Čipová karta je nevratná!

Školní výlety

Fotografování

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků proběhne v úterý 26. června 2018 od 16:00 ve školní jídelně naší ZŠ.

Květen

Duben

Pálení čarodějnic – pondělí 30. dubna 2018

Sběr papíru

Od středy 2. 5. do středy 9. 5. 2018. Děkujeme.

Vyhlášení volného dne ředitelem školy

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění volný den v termínu: 7. 5. 2018. Volný den byl vyhlášen z důvodu nutných oprav ve škole. Nebude vařit školní jídelna, nebude v provozu školní družina. Žáci a rodiče jsou o této skutečnosti informováni způsobem: zveřejněním v systému EduPage dne 25. 4. 2018 a také na vývěsní tabuli na dveřích školy. Dálkový přístup k podrobnějším informacím je umožněn na: www.zsstipa.cz. O vyhlášení volného dnu informoval ředitel školy zřizovatele elektronickou poštou.

Mgr. Lubomír Klátil, ředitel školy

Seznam uchazečů (dětí) přijatých k základnímu vzdělávání

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v posledním znění, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Pohovory o prospěchu a chování

 • ve čtvrtek 26. dubna 2018 od 15.00 do 17.00 hod.

Školní areál – uzavření pro veřejnost

Z důvodu nepřítomnosti správce a následné celkové rekonstrukce školních hřišť nebude až do odvolání školní areál otevřen pro veřejnost.

Mgr. Lubomír Klátil, ředitel školy

Doplatek na školu v přírodě

Vážení rodiče, prosíme o zaplacení doplatku na školu v přírodě v hodnotě 1650 Kč.
Částku je nutno odevzdat nejpozději do 4. 5. 2018. Děkujeme

Pálení čarodějnic – prosba

30. dubna 2018 pořádáme 5. ročník Pálení čarodějnic. Pokud by měl někdo z vás zájem zapojit se do organizace této akce (pomoc s programem, sponzorské dary), může se přihlásit u vyučujících nebo na telefonu 577 914 233 a e-mailu: belinova@zsstipa.cz, minarikova@zsstipa.cz, slustikova@zsstipa.cz. Děkujeme.

Březen

Zápis 1. ročníku na školní rok 2018/2019

Veškeré informace k zápisu (registrace, příjem žádostí, rozhodování, zveřejnění výsledků, žádost o odklad, desatero pro rodiče...) najdete na stránkách zapisdozszlin.cz.

Večírek SRPŠ

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na Večírek SRPŠ, který se koná v sobotu 3. března 2018 od 19.30 hod. v sále Kroužku divadelních ochotníků Hvozdná. K poslechu a tanci hraje skupina Focus. V rámci programu vystoupí orientální skupina Anife.

Zároveň Vás prosíme o zaslání finančního příspěvku, případně věcného daru do tomboly. Pokud se rozhodnete přispět do tomboly, prosíme Vás, abyste dárek předali osobně do kanceláře ředitelství školy nebo poslali prostřednictvím svých dětí. Cena vstupenky je 100 Kč. Děkujeme.

Za výbor SRPŠ při ZŠ Zlín-Štípa, z. s.
Mgr. Světlana Divilková, předsedkyně

Únor

Leden

Připravujeme se na obhajobu již pátého titulu EKOŠKOLA!

V lednu 2019 nás čeká obhajoba titulu Ekoškola. Proto se v těchto dnech děti v ekosemináři pustí do analyzování naší školy. Samozřejmě přihlédneme i k připomínkám auditorů z minulé obhajoby. Dále budeme tvořit plán činností. K 6 tématům jsme si přidali další – ŠETRNÝ SPOTŘEBITEL. Novou podobu získá i náš ekokodex.

Marcela Jurajdová

Záloha na školu v přírodě

Vážení rodiče,
od zítřejšího dne 5. 1. 2018 můžete posílat zálohu na školu v přírodě ve výši 1 500 Kč. Platby v hotovosti přijímají třídní učitelé do 26. 1. 2018.

Veronika Minaříková

12. zprávy za listopad a prosinec 2017

Termín zápisu do 1. ročníku na školní rok 2018/2019

 • pátek 6. dubna 2018

Sběr papíru

Sběr papíru ve škole bude probíhat od středy 10. 1. 2018 do úterý 16. 1. 2018. Děkujeme.

Ředitelské volno

Z důvodu stavebních prací ve škole vyhlašuji na den 3. ledna 2018 ředitelské volno. V tento den nebude v provozu školní družina ani školní jídelna.

Mgr. Lubomír Klátil, ředitel školy

Prosinec

Učíme se v zahradě

Na naší škole proběhl v letošním roce projekt Učíme se v zahradě. Jeho realizaci nám pomohla uskutečnit společnost Lesy ČR, s. p., poskytnutím finančního daru ve výši 50 000,- Kč, který nám pokryl naprostou většinu nákladů. Za tyto prostředky jsme dokoupili nové dřeviny a také bambusy na školní zahradu, kde postupně doplňujeme dva typy dřevin. Za prvé je to rozšiřování základů arboreta, které bylo založeno zhruba před padesáti lety výsadbou prvních cizokrajných stromů a v průběhu posledních patnácti let je mírně rozšiřováno. Za druhé jsou to ovocné stromy, jejichž počet a druhová skladba jsou také významné. Nově jsme vytvořili informační a osvětový systém po celém areálu školní zahrady, který se skládá z informační tabule a popisných cedulek k jednotlivých vysazeným druhům.

Mgr. Lubomír Klátil

Vánoční pošta

Milé děti,
vánoční pošta k vám po roce opět letí. Můžete napsat svým spolužákům, učitelům, vlastně všem, které potkáváte ve škole. Psát své milé pohlednice nebo dopisy můžete od 4.12 do 15.12. Přinesou vám je šesťáci v pátek 22.12, třetí vyučovací hodinu. Přejeme vám krásnou předvánoční atmosféru.

Lenka Machálková

Vánoční jarmark – 13. prosince 2017 od 15 do 17 hodin

Rok uplynul jako voda a Vánoce jsou za dveřmi. I náš tradiční vánoční jarmark, letos patnáctý, se blíží. Ve třídách se pilně pracuje na co nejkrásnějších výrobcích, aby potěšily v předvánočním a vánočním čase.
Letos jsme zcela netradičně přesunuli hlavní část, a to prodejní, před bránu školy, abychom si užili více prostoru. Doufáme, že nám bude přát počasí. Občerstvení bude připraveno v kavárničce vedle školy v občanském centru, dílničky najdete v přízemí školy.
Obracíme se na vás, šikovné maminky a babičky, které byste chtěly přispět nějakou doma upečenou laskominou do naší kavárničky. Tvořivé maminky se mohou zapojit do vánočních dílniček.
Na hojnou účast se těší všichni žáci a zaměstnanci školy.

Mgr. Jitka Bělínová, Mgr. Pavlína Strašilová, Mgr. Miroslava Sluštíková (V případě zájmu o spolupráci se obracejte na nás.)

Přinášíme teplo a radost útuláčkům

V termínu od 4. do 15. prosince 2017 bude pořádána v pořadí již třetí sbírka pro vybrané útulky, do které můžete přinést vše, co již doma nepotřebujete a zvířátkům tyto věci naopak zpříjemní jejich pobyt v útulcích. Více informací...

Listopad

11. zprávy za září a říjen 2017

Pohovory o prospěchu a chování

 • ve čtvrtek 23. listopadu 2017 od 15.00 do 17.00 hod.

Volby do školské rady

Ředitel školy vyhlašuje na den 23. 11. 2017 volby do Školské rady v čase 7:00–7:30 a 15:00–18:00 hod. Bližší informace k volbám posíláme rodičům písemně po žácích.

Mgr. Lubomír Klátil

Říjen

Týden zdraví

Týden zdraví

Vážení rodiče,

v týdnu od 9. října u nás na škole proběhne Týden zdraví. Kromě aktivit v hodinách, které jsou zaměřené na správnou životosprávu, chceme pro žáky na 2. stupni v rámci tohoto projektu uspořádat ochutnávku jídel připravených doma (z ovoce, zeleniny, regionálních potravin, pečené, sladké, slané, pomazánky, bezlepkové atd.) Každý den si tuto ochutnávku připraví jeden ročník: pondělí  9. 10. 6. roč., úterý 10.10. 7. roč., středa  11. 10. 8. roč., čtvrtek  12.10. 9. roč. a v pátek  13. 10. vyučující na 2. stupni.

Budeme velmi rádi, pokud se do této akce zapojíte. Děkujeme všem, kteří přispějí.

Miroslava Sluštíková

Sběr papíru

Papír sbíráme ve školním dvoře od 5. do 11. října 2017. Děkujeme

Dýňohraní, lampiónový průvod a stezka odvahy

Dýňohraní

Chceš si hrát? Pokud ANO, vyřež doma s rodiči dýni dle své fantazie, přines ji do školy v týdnu od 9. do 12. října a staň se dýňovým řezbářem. Od 9. do 13. října 2017 bude na dolní chodbě výstava „vašich“ vyřezávaných dýní.

Lampiónový průvod a stezka odvahy

Naše celotýdenní dýňohraní završíme společným průvodem ke škole, kde na Vás budou čekat vaše krásná svítící umělecká díla, která si po skončení můžete odnést domů, a nově stezka odvahy, kterou si nachystaly paní vychovatelky ze ŠD.

Sraz 13. října 2017 v 18.30 hod na parkovišti Lešná , s sebou špekáčky, lampion (s LED svíčkou).

Více na plakátku

Třídní schůzky SRPŠ

 • Čtvrtek 5. října 2017 od 16.00 hod.
 • Ve 2. C proběhnou až 12. října od 13.00 do18.00 hod.
 • Součástí schůzek v 7. ročníku budou i informace o lyžařském kurzu.

Ředitelské volno

Z organizačních důvodů vyhlašuji na den 29. září 2017 ředitelské volno. V tento den nebude v provozu školní družina ani školní jídelna.

Mgr. Lubomír Klátil, ředitel školy

Školní poradenské pracoviště – ŠPP

Školní poradenské pracoviště při Základní škole Zlín, Nová cesta 268, Zlín-Štípa (dále jen ŠPP) zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na naší škole.
ŠPP poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům, ale i pedagogům. Snaží se pomáhat jim při zvládání a řešení obtíží jednak výchovných, dále kariérních, ale v neposlední řadě také vzdělávacích. Více informací...

Září

Školní rok 2017/2018

Sbírkové dny Světlušky

V rámci primární prevence na naší škole se v úterý 12. 9. 2017 bude konat Sbírkový den pro Světlušky. Pokud budete mít zájem, můžete si vy nebo vaše děti zakoupit různé sbírkové předměty, např. propiska 30Kč – zubní kartáček 100Kč. Světluškami pro tento den budou vybraní žáci devátých ročníků, které poznáte dle jejich oblečení :-)
Pro více informací se můžete podívat na stránky http://www.rozhlas.cz/svetluska/osbirce/

Lenka Machálková

Logická olympiáda

V letošním roce probíhá na naší škole již třetí kolo Logické olympiády. Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky, založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost
samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Soutěž je pro ZŠ rozdělena do kategorií A1 (žáci první třídy), A (žáci 2. – 5. třídy) a B (žáci 2. stupně).
Registrace do soutěže probíhá do 30. září 2017. Poté budou v průběhu října, dle věkové kategorie, zpřístupněny online testy k vyplnění a v případě úspěchu postupují žáci do krajského kola. Pojďte si to také vyzkoušet, a jak hlásá heslo soutěže, odvažte se používat vlastní rozum. Více informací o soutěži a možnosti přihlášení naleznete na http://www.logickaolympiada.cz.

Jarmila Vávra Ambrožová

Organizace začátku školního roku 2017/2018

 • V pondělí 4. září bude vyučování probíhat od 7.30 do 9.15. Žáky 2. – 9. ročníku od 7.30 vyzvednou před školou třídní učitelé. Žáci 1. ročníku spolu s rodiči přijdou na 7.30 do školní jídelny (s sebou aktovku a přezůvky).
 • Od úterý 5. září až do pátku 8. září končí vyučování žákům 1. stupně po 4. vyučovací hodině (v 11.15), žákům na 2. stupni po 5. vyučovací hodině (ve 12.10).
 • Provoz školní družiny začíná v úterý 5. září.
 • Z důvodu přerušení dodávky el. energie (v úterý) bude školní jídelna v provozu až od středy 6. září. Ve čtvrtek, kdy budeme také bez elektřiny, dostanou žáci balíček s obědem po studenu.
 • Nezapomeňte si dobít kredit, případně zakoupit kartu.

Prodej čipových karet a dobíjení kreditu

(v kanceláři školní jídelny - zadní vchod do kuchyně)

Pro všechny žáky školy (i pro žáky nové a žáky 1. tříd)

 • úterý 29.8.2017 od 9.00 do 12.00 hod.
 • středa 30.8.2017 od 11.30 do 15.30 hod.
 • čtvrtek 31.8.2017 od 9.00 do 12.00 hod.

Pouze pro žáky 1. tříd a nové žáky školy

 • pondělí 4.9.2017 od 7.00 do 10.30 hod.

Pro všechny žáky školy

 • středa 6.9.2017 od 7.00 do 7.20 a od 11.00 do 15.30 hod.

Více informací ke stravování...

ARCHIV

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Ovoce a zelenina do škol

 Ovoce a zelenina do škol

Školní automat na zdravou svačinku

Happy Snack

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál